PODIJELI

Prema najnovijim podacima, vrijednost parametra mutnoće vode sa vodovoda Pliješ, opada, ali je  još uvijek iznad Zakonom dozvoljenih vrijednosti tako da i dalje  nije za piće.

Voda sa vodovoda Breznice i Jugoštice je ispravna i može se koristiti za piće.

 

Komentariši