PODIJELI

Njegovanje borbenih tradicija, obiljžavanje značajnih datuma iz prošlosti i saradnja sa organima lokane zajednice bile su i biće okosnica rada Organizacije boraca NOR-a Pljevlja.

Organizacija boraca NOR-a 1941-1945. i njeno rukovodstvo uspješno su završili 2017. godinu. Sve aktivnosti predviđene programom rada su završene. Početkom ove godine Skupština boračke organizacije usvojila je plan i program rada za 2018. godinu koji se temelji na izvornim principima Saveza boraca NOR-a Crne Gore, programskoj orjentaciji i zadacima i potrebama sredine na njegovanju borbenih tradicija i vrijednosti oslobodilačkih ratova, posebno Narodnooslobodilačkog rata, kaže predsjednik Boračke organizacije Pljevlja Vidoje Despotović.

“ I ove godine organizovaćemo obilježavanje značajnih datuma iz naše borbene prošlosti uz učešće članova Organizacije i građana. Održavanje spomenika i spomen bista nastaviće se i u 2018. god. a očekujemo da se ove godine završe radovi na popravci spomenika na Stražici. U aprilu Organizacija boraca NOR-a aktivno će se uključiti u obilježavanje datuma osnivanja SUBNOR-a Crne Gore”, kaže Despotović.

Jedan od zadataka organizacije je i prijem novih i mlađih članova koji poštuju principe rada i program Organizacije, naglašava Despotović.

Komentariši