PODIJELI

Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” raspisala je drugi konkurs za dodjelu nagrade “Dušan Grbović” namjenjenu poetskom stvaralaštvu mladih.

Prema riječima Đine Bajčete, direktorice Narodne biblioteke “Stevan Samardžić” pravo učešća na konkursu imaju mladi stvaraoci stalno nastanjeni na sjeveru Crne Gore, uzrasta od 16 do 25 godina. Bajčeta naglašava da je nagrada ustanovljena kao podsticaj za pjesničko stvaralaštvo da se mladi ljudi više aktiviraju, da čitaju knjige, da čitaju dobru poeziju i da se sami bave pisanjem. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta 2018. godine. Učesnici Konkursa treba da pošalјu najmanje tri pjesme. Konkuriše se sa radovima koji nisu ranije publikovani.

Radovi se dostavlјaju u štampanoj formi potpisani šifrom (ista šifra za radove jednog autora). U manjoj zatvorenoj koverti dostaviti  razrješenje šifre, broj telefona i adresu. Sve staviti u veću kovertu. Koverte moraju biti zapečaćene i potpisane šifrom. Na koverti treba da stoji naznaka o namjeni: Za nagradu ,,Dušan Grbović“ 2018. Radovi se dostavlјaju poštom, na adresu: Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“, 84210 Plјevlјa, Trg 13. jul, poštanski fah 34. Radove prispjele na Konkurs ocjenjivaće petočlani stručni žiri koji imenuje Savjet Biblioteke. Novčanom nagradom i diplomom nagradiće se tri najbolјa rada. Nagrađeni radovi biće objavlјeni u „Ljetopisu“ Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“, kao i na sajtu Biblioteke.

Komentariši