PODIJELI

1. Lovostaj

Na rijeci Ćehotini i njenim pritokama:

– Lovostaj potočne pastrmke od 1. oktobra do 1. marta;

– Lovostaj lipljena, mladice od 1. februara do 1. juna;

– Lovostaj škobalja i ostalih ciprinida od 1. marta do 1. juna izuzev na Otilovićkom jezeru;

– uzvodno od sela Dubočica – most Zemunac do sela Vrulja – most Krakalice, dozvoljen je ulov samo priborom za mušičarenje na jednu mušicu, po sistemu “uhvati pa pusti”, na osnovu dnevne dozvole u periodu od 1. juna do 1. oktobra;

– zabranjuje se ribolov svih vrsta riba na dijelu Ćehotine od mosta u selu Rabitlje do brane “Otilovići” do 1. aprila 2019. godine;

– zabranjuje se ribolov svih vrsta riba na ribljem plodištu rijeke Ćehotine, od izlaznog tunela u brdu Pliješ do ušća sa rijekom Breznicom (uključujući i samo ušće);

Na pritokama rijeke Ćehotine:

– na Breznici od izvorišta do ušća u rijeku Ćehotinu zabranjuje se ulov svih vrsta riba;

Na Borovičkom jezeru zabranjuje se ulov šarana od 01. aprila do 15. juna;

2. Najmanje mjere ispod kojih se pojedine vrste ribe ne smiju loviti

 

– pastrmka 25 cm
– lipljen 30 cm
– mladica 80 cm
– šaran (Borovičko jezero) manje od 2 kg i više od 5 kg
– ciprinide (škobalj, klen i dr) 20 cm

 

3. Ograničenja u pogledu ribolovnih sredstava, sprava i noćnog ribolova

– Na ribolovnim vodama u opštini Pljevlja zabranjeno je obavljanje privrednog ribolova.

– Na rijeci Ćehotini i njenim pritokama sportsko-rekreativni ribolov može se vršiti samo jednim štapom, uz upotrebu maksimalno tri udice na štapu (vaser kugla).

– Na Borovičkom i Otilovićkom jezeru dozvoljeno je loviti sa maksimalno tri štapa sa po jednom udicom na sistemu.

– Zabranjen je ribolov noću, izuzev na Borovičkom jezeru gdje je uz posebnu dozvolu dozvoljen noćni ribolov na šarana.

– Zabranjuju se vožnja čamcima na motorni pogon na Borovičkom jezeru.

4. Ograničenja u pogledu mamaca i dnevnog ulova

– Na rijeci Ćehotini i njenim pritokama zabranjen je lov i prihrana svih vrsta riba pomoću prirodnog mamca (crv, glista, skakavac, žaba, peš, gaovica, ukljeva, kavijar i sl.).

– Na Borovičkom jezeru dozvoljen dnevni ulov šarana je dvije ribe.

– Na rijeci Ćehotini i njenim pritokama najveći broj komada dnevnog ulova iznosi:

  • jedna mladica (najviše tri u toku jedne godine);
  • najviše ukupno tri komada salmonidnih vrsta riba pastrmke i lipljena;
  • najviše deset komada ciprinida (klen, škobalj, dr.);

5. Mjere za suzbijanje ribljih bolesti

– iste kao i u prethodnoj Naredbi.

Komentariši