PODIJELI

Energetska efikasnost podrazumjeva niz mjera koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. U Srednjoj stručnoj školi prije dvije godine kroz “Program energetske efikasnosti u javnim zgradama” urađeno je niz mjera na poboljšanju termoenergetske efikasnosti.

Pojam energetska efiksnost ima dva moguća značenja, gde se jedno odnosi na tehničke uređaje, dok se drugo odnosi na određene mjere i ponašanja. Za uređaje kažemo da su energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva tj. male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi. Krajnji cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Srednja stručna škola u našem gradu je u novembru 2015. Godine kroz Program energetske efikasnosti u javnim zgradama” zamjenila staru kotlarnicu na ugalj novom digitalnom na pelet i još nenekoliko termoenergetskih  mjera i efekti su evidentni, kaže direktor škole Mervan Avdović.

Kroz Program energetske efikasnosti u javnim zgradama” u našoj školi uloženo je milion i 100 hiljada evra. Zamjenili smo sve spoljne otvore na školi i nabavili najsavremeniju kotlarnicu na pelet. Kvalitet rada u zagrijanim učionicama je znatno bolji na opšte zadovoljstvo učenika i nastavnog osoblja. Kao inženjer tvrdim da kod grijanja ima nešto mnogo važnije od grijanja, a to je izolacija. Kada me pitaju da li preći na ekološki prihvatljivije energente grijanja kažem da prvo treba uraditi izolaciju sa stiroporom, zamjeniti stolariju pa onda razmišljati o načinu grijanja”, kaže Avdović.

Rezultat povećane efikasnosti su značajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti i direktan uticaj na očuvanje životne sredine.

Komentariši