PODIJELI

Biblioteka  Gimnazije „Tanasije Pejatović“  ima bogat bibliotečki fond kako školske tako i stručne literature.

Biblioteka Gimnazije „Tanasije Pejatović“ veoma je važan segment škole kako sa učeničkog tako i sa aspekta profesora, jer svakodnevno dobar dio vremena provode u njoj, kaže bibliotekarka Ljuba Čepić.

“Bibloteka raspolaže sa 22.000 jedinica monografske građe, 1000 serijskih publikacija i izvjestan broj elektronskih zapisa. Biblioteka ima  čitaonicu sa 50 čitalačkih mjesta. Uprava škole u saradnji sa stručnim aktivima škole vodi računa o nabavci potrebnih enciklopedija, rječnika i ostale stručne literature”, kaže Čepić.

Pored donacija Biblioteka svake godine obnavlja knjižni fond iz sopstvenih sredstava. U posljednjih pet godina nabavljeno je oko 500 knjiga što je godišnje po 100 knjiga. Sa knjigama donatora zadovoljni su brojem knjiga kojima se obnavljaju.

“U prošloj godini knjige su donirali bivši učenici Gimnazije, maturanti školske 1974/75. godine, 170 knjiga, Udruženje Pljevljaka iz Kotora i Beograda 13, Opština Pljevlja 16 knjiga, Ministarstvo prosvjete 27, Boban Šaulić 29 knjiga na francuskom jeziku, prof. škole, Nataša Cmiljanić 83jedinice knjiga i rječnika na ruskom jeziku, knjižara Karver iz Podgorice 22 knjige a najznačajniji je legat pokojnog direktora Gimnazije Dragoja Kneževića sa 2636 knjiga najrazličitijeg sadržaja”, ističe Čepić.

Poslovi bibliotekara su mnogo važni za dobar rad biblioteka, a oni bi se mogli svesti pod – planiranje i programiranje rada biblioteke, obrazovno-vaspitni rad, saradnju sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima, bibliotečko-informativna djelatnost, prikupljanje zavičajne građe i permanentno usavršavanje.

U Biblioteci smo zatekli učenike, koji kako kažu, u biblioteci provode vrijeme između časova i kada im je neophodna školska ili literatura prema njihovim sklonostima.

Komentariši