PODIJELI

Izvor: www.pljevlja.me

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi“, br,12/12) i člana 2, 3 i člana 24 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstva sportskim klubovima br.681-66/2018-1, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje: Javni Konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2018 godinu.

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2018. godinu iz stavke Služba za sport i rekreaciju (093), pozicija 0810, Program kvalitetnog sporta (43134). za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, planirana u iznosu od 266.000,00 €, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima.

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

Da su upisani u opštinski sportski Registar sportskih klubovaza za 2018. godinu, na osnovu Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama u periodu od 15.12.2017-30.12.2017. godine,

Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore („Sl.list CG“,br. 36/11, „Sl.list CG“, br.36/13).

Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. Sportski klubovi koji se prvi put prijavljuju na Javni Konkurs dužni su dostaviti potvrdu o pristupanju zvaničnom matičnom Savezu.

Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2017. godinu dužni su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje, ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2018. godinu.

Izjava ovlašćenog lica sportskog kluba o istinitosti podataka.   

Uvjerenje iz Poreske uprave o završnom računu za 2017. godinu.

Shodno Pravilniku o bližim kriterijumima br. 681-66/2018-1 od 08. 02. 2018. godine za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Pljevlja, vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: društveni značaj sportske discipline, masovnost, rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati, ravnopravno učešće muškaraca i žena, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja. bodovanje olimpijskog sporta, reprezentativaci u sezoni, kriterijum postojanja kluba, bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju, prepoznatost sportskog kluba na međunarodnoj sportskoj sceni, stručni kadar i aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom.

Prijavni obrazac – formu za popunjavanje programa rada i izjavu sportski klub može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa web sajta opštine Pljevlja: www. pljevlja.me ili u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja.

Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima se dostavlja u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje sportskih klubova za 2018.godinu“

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ( Pljevaljskim novinama i na web sajtu opštine Pljevlja ).

Neblagovremene, nazapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Kancelariji broj 2 Skupštine opštine Pljevlja u vremenu od 11-14 časova ili na broj telefona 069-328-408.

Komentariši