PODIJELI

Izvor: Pobjeda

Šest od 23 opštine još nije utvrdilo iznos naknada za komunalije za bespravne objekte, što je prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata jedna od prvih obaveza koju lokalne uprave moraju da ispune. Riječ je o Ulcinju, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima i Beranama, piše Pobjeda.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, u sklopu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Marko Čanović napominje da je krajnji rok za tu obavezu bio kraj decembra, odnosno dva mjeseca od 14. oktobra kada je zakon stupio na snagu.
Cijene komunalija

Prema nacrtima odluka o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, u koje je Pobjeda imala uvid, najskuplje komunalije po kvadratu plaćaće vlasnici bespravnih objekata u primorskim opštinama.

Predlagači su najniže osnovne cijene odredili za objekte čijom izgradnjom je riješeno stambeno pitanje.

Najskuplje komunalije predložila je Budva, kreće se od 90 do 290 eura po kvadratu u zavisnosti od zone i površine objekta.

U opštini Tivat utvrđena je cijena od 60 do 210 eura, u Kotoru od 60 do 200 eura, a u Baru je od 42 do 126.

Od svih primorskih gradova, najniža cijena komunalija je u Herceg Novom od 30 do 120 eura.

Kada je riječ o opštinama na sjeveru države, najpovoljnije cijene komunalija je odredila opština Šavnik od dva do tri eura po kvadratu.

Kako su ranije saopštili iz te opštine, niskom cijenom naknade za komunalno opremanje žele da podstaknu građane da što lakše odluče da legalizuju svoje objekte, ali i da budu primamljivo područje za investitore.

Opština Andrijevica je predvidjela da raspon cijena komunalija po kvadratu bude od šest do 14 eura, u Rožajama je od pet do 30, a na Zabljaku od dva do 48 eura.

U Bijelom Polju naknada iznosi od 13 do 44 eura, a u Mojkovcu od 45 do 60 eura.

Najskuplje komunalije na sjeveru, u odnosu na opštine koje su odredile cijenu, plaćaće građani koji su bespravno gradili u Gusinju od 20 do 80 eura.

Kada je u pitanju centralni dio Crne Gore, iz lokalne uprave Cetinja su se odlučili na iznos naknade od 20 do 40 eura, u Danilovgradu od deset do 50, te u Nikšiću od 13,5 do 144 eura.

U glavnom gradu predložene su naknade u iznosu od skoro 49 eura do 141.

Opštine su odredile i zone u kojima se komunalije ne plaćaju to su seoska područja ili ona koja nijesu obuhvaćena urbanističkim planovima.

Komentariši