PODIJELI

Otvaranje ponuda na tenderu za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture odloženo za 5. mart zbog izmjene tenderske dokumentacije.

Opština Pljevlja je 26. januara 2018. godine raspisala otvoreni postupak javne nabavke  za nabavku i postavljanje  opreme za Dom kulture. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke predviđena je nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej. Predračunska vrijednost je 200 hiljada eura.

Šubarić kaže da  je otvaranje ponuda bilo zakazano za 19. februar, zatim je odloženo za 21. februari na kraju zbog velikog interesovanja i brojnih pitanja zainteresovanih ponuđača odloženo za 5. mart zbog izmjene tenderske dokumentacije.

Otvaranje ponuda je javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši