PODIJELI

Izvor: Vijesti

Legalizacija divlje gradnje u Opštini Pljevlja koštaće od 0,49 do 58,54 eura po metru kvadratnom, ako Skupština da saglasnost na predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje zemljišta.

Odlukom su propisani uslovi, visina, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte. Naknada se obračunava po metru kvadratnom neto-površine. U prvoj zoni koja obuhvata širi centar grada vlasnici će legalizaciju plaćati po cijeni od 58,54 eura, drugoj 50,73, trećoj 40,98, četvrtoj 31,22, petoj 23,41 i šestoj 0,49 eura po metru kvadratnom.

Za bespravne objekte osnovnog stanovanja naknada se uvećava za 2,5 odsto, a za druge od 5 do 20 procenata, zavisno da li se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama. Naknada za bespravne objekte osnovnog stanovanja plaća se jednokratno ili u najviše 240 mjesečnih rata. Za ostale bespravne objekte, naknada se plaća jednokratno ili u najviše 120 mjesečnih rata.

Ukoliko vlasnik plati jednokratno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, naknada bi bila umanjena za 30 odsto, predviđeno je predlogom odluke.

Obezbjeđivanje potraživanja po osnovu plaćanja naknade u ratama vrši se upisom hipoteke na bespravnom objektu za koji se utvrđuje naknada. Predviđeno je da se odluka ne primjenjuje prema vlasnicima bespravnih objekata koji su do dana stupanja na snagu platili naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po ranijim propisima, a nijesu pribavili građevinsku dozvolu.

Komentariši