PODIJELI

Izvor: Vijesti

Država podstiče sivu ekonomiju i novouvedena naknada za korišćenje voda od strane Uprave za vode direktni je udar na nas.

To piše u saopštenju Udruženja raftera iz Đurđevića Tare, sa Žabljaka i iz Pljevalja.

“Dio rijeke Tare na kome obavljamo djelatnost, dat je od strane države na upravljanje Nacionalnom parku Durmitor a zakonom o nacionalnim parkovima potvrđena je ranija praksa da Nacionalni park naplaćuje sve takse za aktivnosti na rijekama i jezerima u granicama parka. U skladu sa tim mi već plaćamo visoke takse po svakom gostu u rasponu od 10 do 35 eura, a sada nam se od strane Uprave za vode ispostavlja račun pa proizilazi da dvostruko plaćamo po istom osnovu. To je najnovija u nizu dažbina za koju smatramo da je neosnovana i da je treba naplaćivati na rijekama na kojima se ne plaća nikakva naknada. Zakon i odluka kojima je propisano i uređeno naplaćivanje naknade primjenjuju se selektivno samo na nas koji smo uredno registrovani i čije se poslovanje evidentira u administraciji parka. Država na taj način direktno podstiče nelojalnu konkurenciju i sivu ekonomiju tako što ne naplaćuje nikakve dažbine onima koji posluju van evidencija a prevezu 90 posto ukupnog broja turista”, navodi se u sasopštenju Udruženja raftera, koje je potpisao predsjednik Miroslav Šljivančanin.

Pozvali su Upravu za vode da ih uvjeri u efikasnost naplate te naknade od svih pravnih i fizičkih lica, kako to zakon propisuje, a naročito od onih iz Mađarske, Češke, BiH, Slovenije i drugih država:

“Koji javno i nesmetano na divlje obavljaju djelatnost kojom se mi bavimo na zakonit način”.

“Naplata naknade za vode predviđena je na svim rijekama Crne Gore a ona se vrši samo na dijelu jedne rijeke Tare i to od onih koji već plaćaju parku. Nacionalni park Durmitor kao privredno društvo suprotno svojim nadležnostima stavlja se u funkciju selektora obveznika naknade i u toj selekciji opterećuje one koji već plaćaju”, piše u saopštenju.

Dodaje se da će svaki privredni subjekt pojedinačno izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede na rješenje o naknadi – “Tara river express”, “Ostojić company”, “Dane raft”, “Leković rafting”, “Tara Kula raft”, “Kljajevića luka” i “Triftar”.

Komentariši