PODIJELI

Ove godine značajno je povećano interesovanje mladih za učešće na Konkursa za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018“. Od 245 projektnih prijedloga, koliko ih je stiglo na adresu Ministarstva sporta, podržano je  86, što je 50 projekata više u odnosu na prošlu godinu. Od desetak pljevaljskih NVO koje su učestvovale na konkursu prošla su samo dva projekta: NVO „Da zaživi selo“ i „Informativni centar Pljevlja“.

„Pola miliona eura za projekte mladih, jasan je pokazatelj namjere Vlade, da i posredstvom Ministarstva sporta, ojača saradnju sa nevladinim organizacijama, s akcentom na unaprjeđivanju položaja mladih, kao jednom od vladinih ključnih prioriteta i to kroz značajno veću podršku onim organizacijama čiji programi imaju za cilj izgradnju društva u kojem su mladi stub razvoja“- saopštio je ministar sporta Nikola Janović, na pres konferenciji povodom objavljivanja rezultata „Konkursa za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018“.

Ističući da je Ministarstvo sporta, kao što je i obećalo, utrostručilo ovogodišnji budžet za razvoj omladinske politike, Janović je precizirao da omladinske organizacije putem tog konkursa, dobijaju 400 hiljada eura, plus 100.000 eura po osnovu Konkursa koji će, kako je najavio, biti raspisan, najkasnije do kraja aprila, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Ove godine značajno je povećano interesovanje mladih za učešće na konkursu, tako da smo od 245 projektnih prijedloga, koliko ih je stiglo na adresu Ministarstva sporta, podržali njih 86, što je 50 projekata više u odnosu na prošlu godinu. U tom kontekstu očekujemo, da će od ukupno 132 hiljade koliko ih živi u Crnoj Gori, ovogodišnji projekti obuhvatiti oko 50 000 mladih.

Ministarstvo sporta podržalo je omladinske organizacije, čiji su projekti u potpunosti uskladjeni sa ovogodišnjim Akcionim planom Strategije za mlade.

Najveći broj projekata, njih 31, ojačaće aktivizam mladih i uključiti ih u donošenje odluka. 22 projekta, odnosi se na zdravlje, bezbjednost, prevenciju nasilja i govora mržnje među mladima. 14 projekata podstaći će zapošljavanje mladih, dok se 7 odnosi na pristup kulturnim sadržajima, gdje su mladi njihovi neposredni kreatori i realizatori. Preostali će doprinijeti boljem umrežavanju mladih na regionalnom i međunarodnom nivou i unaprijediti informisanje o neformalnom obrazovanju.

Oko desetak pljevaljskih nevladinih organizacija učestvivalo je na konkursu sa svojim projektima ali su prošla samo dva projekta. Projekat NVO „Da zaživi selo“ pod nazivom „Osnaživanje rada Omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz sub-granting za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade“ u iznosu od 8.960,00 eura i projekt Informativnog centra Pljevlja „Bez rizika nema dobitka“ u iznosu od 4.000 eura.

Sto dvadeset projekata nije prošlo na konkursu jer nisu zadovoljili kriterijume predviđene Pravilnikom a zbog nepotpune dokumentacije u razmatranje nisu uzeti programi 39 nevladinih organizacija saopštili su iz Ministarstva sporta.

Ministarstvo sporta/Direktorat za mlade, sa svima kojima su opredjeljena sredstva, potpisaće ugovore kojima će biti precizirana prava i obaveze. Svako nepoštovanje Ugovora, povlačiće njegovo raskidanje i povraćaj sredstava u budžet Crne Gore.

Komentariši