PODIJELI

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 383 hiljade korisnika na području Crne Gore.

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u januaru preuzeli više 256 miliona  kWh električne energije, što je oko četiri odsto manje u odnosu na decembar prošle godine i oko 14 odsto manje u odnosu na januar prošle godine.

Najviše električne energije, ili gotovo 41 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja.

Prethodnog mjeseca je očitano ukupno 347.741 mjernih mjesta, ili 90 odsto od ukupnog broja. Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u januaru 1.243 puta intervenisale na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektro-energetskih objekata iznosila je oko 68 hiljada eura.

Takođe, tokom januara realizovani su investicioni projekti u vrijednosti od oko 478 hiljada eura.  Zamjena i ugradnja transformatora u šest trafostanica 35/10 kV (Plužine, Ubli, Gradac, Mataruge, Njeguvođa i Barutana) uloženo je 248 hiljada evra. Pored toka radilo se u Kolašinu, Mojkovcu, Ulcinju Bijelom Polju i Podgorici. Prethodnog mjeseca je na kompletnom području Crne Gore najavljeno 245 prekida u napajanju električnom energijom zbog planiranih radova na mreži. Prosječna dužina trajanja prekida iznosila je više od dva sata. Planirani radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, dok se o terminima radova korisnici svakodnevno obavještavaju putem medija, internet i FB stranice.

Tokom januara na području Crne Gore je ugrađeno 381 novo, elektronsko brojilo. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 270 hiljada, čime je pokriveno oko 70 odsto konzuma.

Prethodnog mjeseca na distributivnu mrežu su priključena 432 nova korisnika, saopštila je Služba za korporativne komunikacije.

Komentariši