PODIJELI

Javna tribina oranizovana je u okviru projekta “Čist vazduh za Crnu Goru”. Finansiranje od strane Evropskog fonda za klimu, a orjentisan je na podizanje svijesti različitih organizacija civilnog društva i građana na lokalnom i nacionalnom nivou o štetnosti sagorijevanja i prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije.

NVO “Green Home” organizovao je Javnu tribinu s ciljem informisanja građana Pljevalja o dinamici realizacije energetskih infrastrukturnih projekta u našem gradu i implementaciji mjera usmjerenih na smanjenje zagađenja vazduha.

Na Javnoj tribinu govorili su Vladimir Šestović, na temu “Mjere prilagođavanja rada TE i smanjenja negativnih uticaja TE na životnu sredinu”, Ivan Mrvaljević iz EP CG – “Izazovi usklađivanja rada TE 1 sa Direktivom o industrijskom zagađenju i najboljim dostupnim tehnologijama”, Zoran Čolović, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove na temu “Implementacija mjera subvencionisanja peleta i briketa i efekti na kvalitet vazduha” i Nenad Rubežić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije – “Planovi realizacije projekta toplifikacije i izgradnji mini toplane”.

Cilj javne rasprave je da se sagledaju efekti realizacije planiranih energetskih projekata kaže Diana Milev Čavor iz Green Homa.

-“Od predstavnika EP CG čuli smo kakvi su planovi kada je u pitanju rekonstrukcija i koje mjere će biti sprovedene kada se radi o ekonomskoj sanaciji prvog bloka TE. Čuli smo i drugi aspekat priče, naglašava Milev-Čavor “ na koji način će EPCG odnosno TE morati da ispoštuje najviše standarde EU. To su takozvani BAT standardi koji su nedavno usvojeni i revidovani sredinom prošle godine u EU. Nisu obavezujući sada za Crnu Goru, jer nije čanica EU, ali će biti obavezujući ulaskom u evropsku zajednicu. To su granične ekološke vrijednosti koje su izuzetno niske”, kazala je Milev-Čavor.

Tri su osnovna aspekta Elektroprivrede Crne Gore usmjerena na usklađivanje rada TE sa Direktivama o industrijskom zagađenju i legislative EU, kaže Ivan Mrvaljević iz EP Crne Gore.

-“Biće izgrađen sistem odsumporavanja, savremeni sistem otpadnih voda i rekonstruisan unutrašnji sistem transporta pepela i šljake. Projekat je procjenjen na 40 miliona evra i nakon isteka ovih nekoliko godina u kojima ćemo raditi OTA opciju mi očekujemo da u 2021. Godini imamo realizovan projekta koji će omogućiti u potpunosti poštovanje najstrožih standard”, kaže Mrvaljević.

“Paralelno sa ovim biće realizovan i projekat –Nastavak korišćenja i rekultivacije postojeće deponije Maljevac, gdje će EP CG uložiti 19 miliona evra za primjenu svih predviđenih ekoloških mjera. Kako bi se zaokružila čitava priča i u potpunosti dobila kvalitetna životna sredina tu je projekat toplifikacije Pljevalja u kojem će EP biti dobar partner”, kazao je Mrvaljević.

Naše sugrađane najviše je interesovalo kada će biti konkretnih efekata na kvalitet životne sredine. Pitanja su jednako bila usmjerena i predstavnicima Elektroprivrede i lokalne uprave. Podsjetili su da EP i lokalna uprava moraju znati kolika će biti cijena grijanja iz toplifikacije, šta je opština preduzela prema neodgovornom ponašanju ispuručiocu peleta i briketa za ovu grejnu sezonu i uopšte odnos Elektroprivrede prema Pljevljima.

 

Komentariši