PODIJELI

Opština Pljevlja raspisala je tendere za sanaciju gradskih saobraćajnica i pješačkih površina, za sanaciju postojećih ivičnjaka i trotoara i za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom na teritotriji opštine Pljevlja.

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode raspisao je otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju gradskih saobraćajnica i pješačkih površina. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja predračunska vrijednost radova je 300 hiljada eura. Otvaranje ponuda zakazano je za 20. mart 2018. godine.

Direkcija za izgradnju i investicije raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za sanciju postojećih ivičnjaka i trotoara. Prema riječima Šubarića predračunska vrijednost radova je 100 hiljada eura. Otvaranje ponuda zakazano je za 22. marta 2018. godine.

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom na teritotriji opštine Pljevlja. Predračunska vrijednost radova je 300 hiljada eura. Otvaranje ponuda zakazano je za 5. april 2018. godine.

Otvaranje ponuda za sve tendere je javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši