PODIJELI

Stanje bezbjednosti na području Centra bezbjednosti Pljevlja (u daljem tekstu CB Pljevlja), uprkos izazovima na polju bezbjednosti, bilo je veoma povoljno i nije se bitno promijenilo u odnosu na prethodnu godinu.

Veoma povoljno stanje bezbjednosti je, prije svega, rezultat organizovanog i profesionalnog rada policije i drugih institucija koje djeluju u sistemu bezbjednosti,  kao i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne samouprave i građanima, sredstvima javnog informisanja te nevladinim i međunarodnim organizacijama.

Djelovanje CB Pljevlja prvenstveno je bilo usmjereno na realizaciji planiranih i prioritetnih zadataka u cilju očuvanja stabilne bezbjednosti i sigurnosti građana i njhove imovine, na sprečavanju i otkrivanju  krivičnih djela  organizovanog kriminala i korupcije, na sprečavanja krijumčarenja i zloupotreba opojnih droga kao i  na rasvjetljavanju krivičnih djela iz prethodnog perioda.

Ističemo angažovanje službenika CB Pljevlja na 54.MOSI igrama „Pljevlja 2017“, kojima je prisustvovalo oko 2500 sportista i službenih lica i skoro 50 hiljada posjetilaca što na sportskim manifestacijama što na koncertima, kada nije evidentiran niti jedan prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, kao niti jedno krivično djelo.

Aktivnosti policije su bile usmjerene i na ljetnju turističku sezonu, pa su službenici CB Pljevlja u ljetnjim mjesecima u ljetnjim mjesecima, radnim rezultatima u primorskim opštinama naše države dali veliki doprinos na siguran boravak turista i povoljni bezbjednosni ambijent.

Pored navedenog, aktivnosti su bile usmjerene i na pružanje pomoći drugim državnim organima i  institucijama, a sve u cilju stvaranja  stabilne bezbjednosne situacije na području nadležnosti CB Pljevlja.

U narednom periodu službenici CB Pljevlja će intenzivirati rad u cilju sprečavanja vršenja i otkrivanja učinilaca krivičnih djela i prekršaja, kao i održavanja postignutog nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Sagledavanjem pokazatelja o broju i vrsti krivičnih djela, procjene stanja bezbjednosti na području nadležnosti CB Pljevlja, uz uvažavanje broja registrovnih događaja, može se konstatovati da je bezbjednosna situacija na teritoriji opština Pljevlja i Žabljak veoma povoljna te da je ostvaren visok stepen lične i imovinske sigurnosti građana.

STANJE I OSTVARENI REZULTATI PO OBLASTIMA  KRIMINALITETA

Na području CB Pljevlja i OB Žabljak  u 2017.godini, registrovano je 186 KD (206). U odnosu na uporedni period prethodna godina (2016.) broj KD je manji za 20 KD ili za 9,7%.

U oblasti opšteg kriminaliteta registrovano je  166 KD (187), a u oblasti privrednog 15 KD (16) , dok  su iz oblasti droga registrovana 5 KD (5).

Od ukupnog broja registrovanih KD, po nepoznatom izvršiocu registrovano je 46 KD (63), od kojih je rasvijetljeno 15 (19).

Nije bilo registrovanih tzv. teških krivičnih djela, a posebno ističemo da nije bilo registrovanih teških krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata (ubistva i teška ubistva).

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nadležnim tužilaštvima podnešene su 174 krivične prijave (193) ili 19 manje u odnosu na prethodnu godinu ili za 9,8%.

Prijavljeno je 159 lica (178) ili za 19 manje u odnosu na prethodnu godinu ili za 10,6%.

Rasvijetljena su 3 krivična djela iz prethodnog perioda, sva 3 u OB Žabljak

Registrovano je 14 stranih državljana kao izvršioci 12 krivičnih djela. Struktura krivičnih djela koja vrše stranci je raznolika, ali prednjače krivična djela iz oblasti saobraćaja, imovinskih delikata, krijumčarenja i zloupotrebe opojne droge.

U izvještajnom periodu registrovano je i 10 maloljetnika kao izvršioci 9 KD. Maloljetnici su uglavnom vršili krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, zatim ugrožavanja sigurnosti i nanošenja lakih tjelesnih povreda.

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo, preduzete su mjere lišenja slobode prema 19 lica.

Od drugih bezbjednosnih događaja sa kojima se u svom radu svakodnevno susreću službenici CB Pljevlja, ističemo da je tokom 2017.godine ukupno registrovano je 10 samoubistava, od čega 9 u Pljevljima i 1 na Žabljaku, kao i 9 zadesnih smrti, 83 požara, 5 drugih slučajeva sa smrtnom posljedicom i 3 nesreće na poslu.

STANJE I OSTVARENI REZULTATI IZ OBLASTI JAVNOG REDA I MIRA

U 2017. godini registrovano je ukupno 41 narušavanje javnog reda i mira (ili 3,42 narušavanja mjesečno), što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, kada su registrovana ukupno 62 narušavanja (ili 5,17 mjesečno) za 33,87 %, a došlo je do smanjenja i u odnosu na 2015.godinu za 6 ili 12,87 % i smanjenja u odnosu na višegodišnji prosjek, jer je 2014 godine registrovano 66 narušavanja.

U izvještajnom periodu registrovano je ukupno 48 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira (ili 4,00 prekršaja mjesečno), što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je registrovano ukupno 70 prekršaja za 22 prekršaja (- 31,43 %), a došlo je do smanjenje u odnosu na 2015.godinu kada je bilo 65 registrovanih za 17 ili 26,13 %, kao i u odnosu na 2014.godinu kada je bilo 82 za 34 ili 41,46 %, pa je uočljivo da je osim smanjenja u odnosu na prethodnu godinu, došlo i do znatnog smanjenja u odnosu na višegodišnji prosjek.

Gledano po mjesecima najveći broj narušavanja i prekršaja desio se u maju – 8, u februaru – 7, martu – 6 , dok u ostalim mjesecima nije prelazio 5, a najčešće – u čak 6 mjeseci registrovana su samo 2 narušavanja.

Posmatrano po mjestima izvršenja najveći broj narušavanja se dogodio na ulicama i  trgovima (ukupno 18), u ugostiteljskim objektima (ukupno 9), dok se na ostalim mjestima desilo 14 narušavanja.

Analizom stanja JRM uočeno je da je nedelja i vremenski period od 12 do 18, kao i od 18 do 24 časova najkritičniji period dešavanja narušavanja.

Izvršioci narušavanja su ukupno 52 lica, od čega su svih 52 državljani Crne Gore, dok nije bilo lia stranih državljana evidentiranih kao počinilaca. Bio je 1 maloljetnik, a najviše je bilo lica preko 40 godina starosti – 21, od 18 do 30 godina – 17  i od 30 do 40 – 13 lica koja su učestvovala u narušavanju JRM-a u izvještajnom periodu.

U 2017 godini prijavljeno je 205 javnih priredbi i okupljanja, od kojih su održana 204, jer je jedan odložen, a bila su i dva neprijavljena. Ukupno 60 kao i 2 obezbjeđenja ličnosti  su obezbjeđivani od strane službenika Centra bezbjednosti, a ostali  su  obezbjeđivani od strane organizatora, jer su manjeg bezbjednosnog rizika. Obezbjeđivanja su po strukturi 27 sportska, 2 vjerska ostalih 31. Na svih 60 ukupno je prisustvovalo 75765 građana.

U 2017 godini službenici Stanice policije pružili su 32 asistencije, od čega 29 javnim ustanovama, 1 pravosudnim organima i 2 ostalim oraganima i pravnim licima. Asistencije su protekle bez incidenata i ometanja izvršenja, a uglavnom se radilo o sprovođenju duševno oboljelih lica u psihijatrijsku bolnicu u Kotor.

STANJE I OSTVARENI REZULTATI  IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

U 2017 godini dogodilo su se ukupno 97 saobraćajnih nezgoda, što je 8,08 nezgoda mjesečno. U 2016 godini evidentirano je 117 nezgoda ili 9,75 mjesečno pa je došlo do smanjenja u odnosu na prethodnu godinu broja nezgoda za 20  ili 17,09 %.

Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda 65 su za posledicu imale materijalnu štetu, dok je u ostale 32 nezgode došlo do povređivanja ukupno 55 lica, od čega je 41 učesnik zadobio lake tjelesne povrede, a 14 učesnika teže tjelesne povrede. Posebno je značajno istaći da u izvještajnom periodu nije bilo smrtno stradalih lica.

Broj nezgoda je znatno smanjen, a što se tiće broja poginulih došlo je do smanjenja u odnosu na prethodni izvještajni period kada su bila 4 smrtno stradala lica za četiri jer nije bilo smrtno stradalih lica.

U 2017 godini prioritet u radu dat je prevenciji, koja je bazirana na kvalitetnom analitičkom praćenju situacije u bezbjednosti saobraćaja, na osnovu čega se planiraju aktivnosti kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na putnim pravcima, u vidu redovnih planskih aktivnosti i kroz izvođenje akcije  „Pojačane kontrole saobraćaja“, lokalnih i nacionalnih, pri čemu nisu izostale ni represivne mjere.

Podnešena je ukupno 541 prekršajna prijava – zapisnik, što je na nivou prosjeka iz prethodnog uporednog perioda, kada ih je bilo 542, dakle smanjenje za 1 ili 0,18 %.

U 2017 godini izdato je ukupno 6300 prekršajnih naloga za plaćanje novčanih kazni, znatno povećanje u odnosu na prethodni period za 2247 ili procentualno povećanje za 35,66 %.

Privremeno je oduzeto ukupno 359 vozačkih dozvola, a sve po osnovu počinjenog prekršaja iz ZOBS-a, i tu je došlo do povećanje za 3 ili 0,84 %.

U 2017 godini ukupno je alkotestirano 4219 vozača, od čega je 545 nađeno pod uticajem alkohola (od toga 82 mlada vozača ili vozača početnika i 463 ostali) i protiv svih su preduzete odgovarajuće mjere. U odnosu na 2016. godinu otkriveno je više 112 alkoholisanih vozača, što je povećanje od 26%.

U izvještajnom periodu izvedeno je ukupno 70 akcija „Pojačana kontrola saobraćaja“,od čega su 48 nacionalne i 22 lokalnog karaktera, i iste su značajno doprinijele ukupnom bezbjednosnom ambijentu u oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao i ukupnim razultatima rada.

U 2017 godini vezano za BS podnešeno je ukupno 25 krivičnih prijava za krivična djela iz bezbjednosti saobraćaja.

Izvor: pvportal

Komentariši