PODIJELI

Juče usvojenim Predlogom uredbe o informisanju potrošača o hrani, predviđene su kazne u iznosu od 500 do 20,000 eura za lažne ili nejasne informacije!

Predlogom uredbe o informisanju potrošača kojije Vlada usvojila bliže se propisuju uslovi pružanja informacija o identitetu, sastavu, svojstvima ili drugima karakteristikama hrane, zaštiti zdravlja potrošača i bezbjednoj upotrebi hrane, kao i o hranljivim svojstvima, pišu Dnevne novine.

Nova uredba, kako je saopšteno iz Vlade, treba da doprinese nesmetanom funkcionisanju tržišta, slobodnom protoku i stavljanju na tržište proizvedene hrane, kao i promociji kvalitetnih proizvoda,pišu Dnevne novine.

Podgorički dnevnik navodi da je Uredbom detaljno definisano koje se sve informacije moraju naći na hrani, način prezentovanja informacija, navođenja količine sastojaka, upozorenja, roka trajanja, uslova čuvanja, mjesta porijekla, uputstva za upotrebu.

Precizirano je da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj pravno lice ako na hrani ne navede informacije koje su tačne, jasne i lako razumljive i koje ne smiju biti obmanjujuće, ako obavezne informacije za upakovanu hranu nijesu lako uočljive i ne nalaze se na pakovanju ili na etiketi koja je pričvršćena za pakovanje/ambalažu, navode Dnevne novine.

Kazniće se i proizvođač koji stavlja na tržište hranu sa nazivom koji ne omogućava potrošaču potpuno saznanje o vrsti hrane i jasnu razliku od hrane sa kojom bi je mogli zamijeniti. Kažnjivo je i ako se naziv hrane zamijeni nazivom hrane koji je zaštićen nazivom robne marke ili izmišljenim nazivom i ako prilikom označavanja hrane proizvođač ne navede informacije o sastojcima ili proizvodima koje mogu da izazovu alergije ili intolerancije.

Izvor: Dnevne novine

Komentariši