PODIJELI

U 2018. godini može biti korišćeno 804.821 m3 bruto drvne mase, u državnim šumama 618.907 m3, a u privatnim šumama 185.914 m3, shodno Programu gazdovanja šumama, saopšteno je na sjedinici Odbora Udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore.

Kako su istakli iz PKCG, Odbor je razmotrio Informaciju o poslovanju preduzeća za 2017, Program gazdovanja šumama za tekuću i Odluku o davanju šuma na korišćenje za ovu godinu, a, tom prilikom, prezentovani su i informacija o dualnom obrazovanju u Crnoj Gori i Zakon o Privrednoj komori.

Sekretar Odbora Goran Popović je kazao da je, na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna proizvodnja bruto drvne mase za prošlu godinu, iz plana za 2017. i važećih doznaka iz ranijih godina, iznosi 332.447 m3, od čega četinara 236.726 m3 i lišćara 95.720 m3.

“Ukupna ugovorena bruto drvna masa za 2017. godinu, iznosi 380.082 m3 drvne mase, a ostvarena proizvodnja 217.325 m3, odnosno 57 odsto izvršenja. Posmatrano po šumarskim područjima najveća proizvodnja ostvarena je u Pljevljima 120.456 m3, Rožajama 44.047 m3 i Žabljaku 27.528 m3, a najmanja u Danilovgradu 2.270 m3 i Nikšiću 7.313 m3”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima MONSTAT-a o robnoj razmjeni za 2017. godinu, uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 139,63 miliona eura, što predstavlja 19,15 odsto ukupnog uvoza.

“Drveta je ukupno izvezeno 30,78 miliona eura, a uvezeno 29,44 miliona eura. U izvozu je najviše učestvovala rezana građa u vrijednosti od 22,60 miliona eura, te pelet 4,95 miliona. Najviše se uvozi namještaj u iznosu od 70,14 miliona eura, novinska hartija, karton za pisanje i štampanje, sirovina za toaletni papir – 13,84 miliona eura i štampa 7,98 miliona eura. Izvoz drveta, hartije, štampe i namještaja iznosi 37,11 miliona eura”, dodaju u PKCG.

U šumskim područjima Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak i Šavnik, usvojena je Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2018. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima na godinu dana u ukupnoj bruto drvnoj masi od 174.828 m3, od čega 97.835 m3 četinara i 76.993 m3 lišćara.

Kako je najavljeno, Uprava za šume će i ove godine realizovati prodaju drvnih sortimenata na šumskom lageru u količini do 20.000 m3 četinara i lišćara.

Direktor Uprave za šume Nusret Kalač kazao je da treba razmotriti zakonske mehanizme kako bi se malim drvoprerađivačima izašlo u susret i obezbijedila uposlenost kapaciteta.

On je najavio reorganizaciju Uprave, što će dovesti do promjena gazdovanja šumama, kako bi se obezbijedila sirovina za drvnu industriju.

Prema njegovim riječima, sva normativa potrebna za raspisivanje javnog poziva o prodaji drveta u dubećem stanju je završena i ono se očekuje tokom sljedeće sedmice.

Goran Đalović iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja rekao je da se mora posvetiti mnogo više pažnje šumarstvu i investirati u taj sektor.

“Insistirao je na potrebi osavremenjavanja drvoprerađivačkih pogona, ukazao na neophodnost većeg stepena finalizacije proizvoda”, ističu u PKCG.

Izvor: CdM

Komentariši