PODIJELI

Objavljen Javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica u 2018. godini.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija, nastavlja sa podsticajima u sektoru pčelarstva. U skladu sa agrobudžetskom linijom za 2018. godinu – Program unapređivanja pčelarstva, danas je objavljen Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odabir odgajivača pčelinjih matica u ovoj godini.

Kroz javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica u 2018. godini, registrovani pčelari koji posjeduju minimum 80 pčelinjih društava i adekvatnu opremu za proizvodnju pčelinjih matica imaju mogućnost da se prijave i učestvuju u odgajivanju pčelinjih matica.

Na ovaj način Ministarstvo pomaže pčelarima da po povoljnoj cijeni dodju do kvalitetnih selekcionianih matica. Stoga je u cilju podrške što većem broju pčelara povećan ukupan iznos raspoložive podrške na 35.000 eura koja se odnosi na 8.750 odgojenih matica. Podrška Ministarstva, po ovom Javnom pozivu je 4.00 (četiri) € po odgojenoj, sparenoj, isporučenoj i preuzetoj pčelinjoj matici. Odgajivači matica, koji ispunjavaju uslove poziva, počinju sa odgajivanjem matica nakon što potpišu ugovor sa Ministarstvom i Savezom pčelarskih organizacija. U ugovoru se obavezuju da će na vrijeme odgojiti dogovoreni broj pčelinjih matica. Odgajivači matica su dužni da predhodno, prije potpisivanja ugovora dostave plan dinamike isporuke i broj pčelinjih matica i uvjerenje o zdravstvenom stanju pčelinjih društava, saopšteno je iz Ministarstva.

U Javnom pozivu, osim uslova i kriterijuma učešće u odgajivanju matica definisan je i način prijavljivanja. Sve informacije, kao i obrazac zahtjeva za dodjelu podrške po ovom pozivu može se preuzeti sa web stranice Ministarstva, kao i direktno u službenim prostorijama Ministarstva i Saveza pčelarskih organizacija, kao i kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva.

Trajanje Javnog poziva je od 03.marta do 28.03. 2018. godine.

Izvor: MPRR

Komentariši