PODIJELI

Objavljen Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture, u skladu sa Agrobudžetom za 2018. godinu i programom B-2. Podrška razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.

Ovim Javnim pozivom podržavaju se uzgajivači ribe, tj. preduzetnici ili privredna društva koji imaju odobrenje za akvakulturu.

Prihvatljive investicije za podršku su: rekonstrukcija uzgajališta; izgradnja ili rekonstrukcija objekata za skladištenje hrane i skladištenje opreme; nabavka opreme za automatizaciju procesa uzgoja; nabavka opreme za poboljšanje higijene u pogledu bezbjednosti hrane i plasiranja proizvoda uzgoja na tržište, kao i uvođenje novih tehnologija u pogledu zaštite uzgajališta od predatora.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% od ukupne vrijednosti ispostavljenih računa, maksimalno do 7.000 €.

Nosilac odobrenja za akvakulturu predaje arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja popunjen i potpisan Zahtjeva za odobravanje podrške sa potrebnom dokumentacijom, a rok za dostavu zahjeva je 45 dana od dana obajave ovog Javnog poziva, odnosno od 2. marta. Realizacija investicija od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju investicije. Krajnji rok za završetak investicije i podnošenje zahtjeva za isplatu je 15. oktobar 2018. godine.

Izvor: MPRR

Komentariši