PODIJELI

“Na rashodnoj strani u tekućem budžetu planiran je iznos do 70 miliona za otkup dijela akcija Elektroprivrede Crne Gore AD od strane države, 6,5 miliona za dospjele obaveze nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines i Crnogorske plovidbe i 500.000 eura za promotivne aktivnosti Nacionalne turističke organizacije, kao i četiri miliona eura za sprovođenje reforme javne uprave”, saopšteno je iz Vlade.

Kako navode, na prihodnoj strani povećani su prihodi od poreza na dodatu vrijednost za 10 miliona, poreza na dobit za dva miliona eura i poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije za 1,6 miliona, dok je prihod od poreza na nepokretnosti niži za 1,6 miliona. Porez na dohodak je niži za 13 miliona eura, dok se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje povećavaju za 11 miliona eura. Rebalansom se očekuje povećanje prihoda od donacija za četiri miliona eura i prihoda od kapitala za 43 miliona eura.

Milion eura za gradnju klinike za mentalno zdravlje

Kapitalni budžet, sa ciljem podrške zdraavstvu, uvećan je za milion eura za gradnju Klinike za mentalno zdravlje Kliničko-bolničkog centra Crne Gore.

Predlogom odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu definisani su kreditni aranžmani koji se mogu zaključiti u 2018. godini za realizaciju projekata, limiti za izdavanje garancija, te limiti ukupnog zaduženja za refinansiranje duga, finansiranje budžeta i stvaranje rezerve.

Vlada je jednoglasno usvojila predložene tačke dnevnog reda. Tokom diskusije, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, izražena je puna podrška kredibilnoj ekonomskoj politici Vlade uz posebnu napomenu da ovakva politika ne samo da daje rezultate već i da uživa svu podršku međunarodnih finansijskih institucija i organizacija.

Predsjednik Vlade Duško Marković je, zaključujući raspravu, ocijenio da današnja odluka nije proizvod ishitrenosti već je rezultat osmišljenog pristupa, koncepta i strategije stabilizacije javnih finansija koju je Vlada definisala još u decembru 2016. godine i da je zahvaljujući ostvarenim rezultatima Vlada u stanju da donese odluke kojima se trošak otplate državnog duga svodi na polovinu.

Predloženim zakonom izvorni prihodi povećani su za 57 miliona eura, a rashodi za 82 miliona, te ukupan iznos budžeta iznosi 2.086.134.964,15 eura. Shodno tome, deficit budžeta iznosi 139,14 miliona eura odnosno 3,16 odsto procijenjenog Bruto domaćeg proizvoda u 2018. godini.

Simović: Mijenjamo skupe povoljnim kreditima

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović ocijenio je da današnjim odlukama stvaramo uslove za povoljno razduživanje.

“U suštini radimo ono što bi uradio svaki dobar domaćin – mijenjamo skupe kredite povoljnim kreditima. Važno je kazati da ovo možemo uraditi zahvaljujući poboljšanju pozicije Crne Gore na međunarodnim listama konkurentnosti i međunarodnom finansijskom tržištu, uspješnoj ekonomskoj politici i uspješnoj realizaciji mjera fiskalne konsolidacije”,  rekao je potpredsjednik Vlade.

Potpredsjednik Simović je dodao da je današnja odluka kruna uspješno završene prve faze napornog posla u stabilizaciji javnih finansija koju smo započeli prije nešto više od godinu dana.

“Ovo je je odluka koja će imati dugoročne pozitivne efekte, jer ćemo značajne kredite koji dospijevaju 2020. i 2021. godine refinansirati na duži i time napraviti značajne uštede u našem budžetu. Na ovaj način ćemo ostvariti značajne uštede, kojima ćemo dodatno finansirati obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, kulturu, sport i socijalnih davanja”, kazao je Simović.

Prema njegovim riječima, ovu povoljnu priliku iskoristili su da odgovornost pokažu i na još nekoliko polja.

“Izdvojili smo novac za otkupljivanje akcija Elektroprivrede Crne Gore, u skladu sa ugovorom. Vraćamo vlasništvo nad ovim važnim preduzećem u okrilje naše države. Istovremeno, držimo otvorena vrata za novog strateškog partnera koji će zajedno sa nama ulagati u razvoj ne malog broja projekata u sektoru energetike. Takođe, ovom odlukom izdvajamo značajna sredstva za nove klinike u okviru Kliničkog centra Crne Gore. … I konačno, ovom odlukom stvaramo uslove za poboljšanu dostupnost Crne Gore, što će dovesti više turista i donijeti više novca i državi i građanima”, rekao je potpredsjednik Vlade.

Potpredsjednik Simović je zaključio da smo prije godinu dana, kada smo ušli u program fiskalne konsolidacije, bili na meti brojnih kritičara i da su kritike bile populističog i politikantskog karaktera.

“Danas, vrijeme pokazuje da smo bili u pravu – mi koji smo radili, a ne oni koji su kritikovali. Što bi naš narod rekao: Vrijeme je majstorsko rešeto”, zaključio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

Jačačanje makroekonomske stabilnosti

Ministar finansija Darko Radunović ocijenio je da je Vlada danas donijela odluke koje će rezultirati povoljnijim refinansiranjem dijela javnog duga države za period od 4 godine.

“Vodili smo uspješnu politiku, a to znači naplatili smo više prihoda i efikasno smo sprovodili ostale mjere fiskalne konsolidacije koje smo zacrtali Fiskalnom startegijom Vlade do 2020. godine. Rezultat su dalje jačanje makroekonomske stabilnosti i ekonomski rast Crne Gore kao i pozitivan odnos inofinansijskih tržišta prema Crnoj Gori”, rekao je ministar finansija.

Ministar Radunović je dodao da kamata koju plaćamo na ranije izdate euroobveznice iznosi blizu 5 odsto, a da već sada imamo priliku, zahvaljujući ekonomskoj politici koju vodimo, da dug po euroobveznicama refinansiramo po uslovima od oko 3 odsto.

Izvor: CdM

Komentariši