PODIJELI

Oko tridesetak nevladinih organizacija učestvuje u dvodnevnoj obuci u hotelu „Franca“ pod nazivom  „Upravljenje projektnim ciklusom“ u okviru javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

Prema riječima Sanje Đondović, savjetnice za NVO i rodnu ravnopravnost u Hotelu „Franca“ je organizovan INFO dan o projektu koji je opština Pljevlja raspisala u saradnji sa UNDP Crne Gore. U okviru Info dana održava se i obuka o upravljanju projektom.

Cilj obuke je da se omogući predstavnicima NVO usvajanje znanja i vještina u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom i pisanjem projekata u skladu sa pristupom logičkog okvira, i aktivnu pripremu projketne aplikacije u skladu sa riloud pozivom. Opština Pljevlja ulazi u riloud projekat sa još četiri opštine: Nikšić, Kotor, Tivat i Podgorica i učestvuje sa 10 hiljada eura a UNDP učestvuje sa 50 hiljada eura.

U fokusu riloud projketa je jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta  jedinica lokalne samouprave. Jedan od ključnih ciljeva je povećanje građanskog učešća u procesima donošenja odluka i unapređenja pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Komentariši