PODIJELI

U toku je predaja zahtjeva za subvencije u biljnoj proizvodnji za ovu godinu.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2018. godini nastavlja sa subvencijama u biljnoj proizodnji.

Podrška se opredeljuju u vidu direktnih plaćanja za sve obradive površine u iznosu od 180 eura po hektaru. Pod obradivim površinom podrazumjeva se oranica sa poljoprivrednom kulturom, obradivo zemljište u stakleniku/plasteniku sa poljoprivrednom kulturom i površina pod višegodišnjim zasadom na kojoj se obavlja poljoprivredna djelatnost.

Sa ciljem uvođenja što većeg broja proizvođača u sistem direktnih plaćanja, smanjena je minimalna površina za podršku sa 0,5 hektara na 0,3 hektara, a minimalna čestica sa 0,3 na 0,1 hektara.

Za korisnike subvencija mlađe od 40 godina obezbjeđeno je dodatno plaćanje u iznosu do 10 eura po hektaru obradive površine. Takođe, zadržano je pravo da proizvođači višegodišnjih krmnih kultura, osim u godini zasnivanja usjeva, ostvaruju pravo na plaćanje u iznosu od 100€ i u naredne 4 godine za istu parcelu. Iz Ministartsva poljoprivrede pozivaju korisnike subvencija da podnesu zahtjev do 31. maja i prijave obradive površine pod ratarskim kulturama, krmnim biljem, voćnjacima i povrtarskim kulturama.

Pravo na podršku po ovom osnovu imaju proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan podnošenja zahtjeva za podršku, i zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

– Posjeduju zasad minimalne površine od 0,3 hektara. Ukoliko se sabiraju površine od dvije ili više parcela, svaka od njih mora biti najmanje površine 0,1 hektara;

– Upišu obradive površine za koje podnose zahtjev za plaćanje u Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP) do dana isplate;

– Poštuju principe dobre poljoprivredne prakse, redovno primjenjuju agrotehničke mjere;

– Blagovremeno dostave u cjelosti popunjen obrazac zahtjeva za podršku u kom su navedene sve obradive površine i površine koje će biti obrađene te godine;

– Proizvođači ratarskih, krmnih i povrtarskih kultura uz obrazac trebaju da dostave i fiskalni račun za sjemenski/sadni materijal.

Obrazac zahtjeva za podršku se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji.

U okviru direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, Ministarstvo u 2018. godini kroz posebnu mjeru Agrobudžeta nastavlja i sa podrškom proizvodnji sjemenskog materijala, u iznosu do 700€/ha za osnovni sjemenski krompir, do 300€/ha za sertifikovani sjemenski krompir i do 300€/ha za sjemensku proizvodnju žitarica. Podržaće se proizvodnja sjemenskog materijala na minimalnoj površini od 0,5 hektara koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja.

Izvor: MPRR

Komentariši