PODIJELI

Opština Pljevlja je 26. januara 2018. godine raspisala otvoreni postupak javne nabavke  za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke predviđena je nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej. Predračunska vrijednost je 200 hiljada eura.

Otvaranje ponuda dva puta je odloženo 19. i 21. februara i zakazano za 5. mart. Otvaranjem ponuda šest prispjelih ponuđača, 5. marta Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatovala je da su sve ponude neispravne, pa je donijela Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke.

Šubarić napominje da treba proći rok žalbe od deset dana da bi se raspisao novi postupak otvorene javne nabavke za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture.

Komentariši