PODIJELI

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja održao je u restoranu Milet bašta okrugli sto na temu Povećanje socijalne uključenosti lica sa invaliditetom, kao jednu od završnih aktivnosti projekta. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati projekta. Prisustvovalo je 30 osoba od toga predstavnici partnera i saradnika u projektu, predstavnici ZZZCG, OSI i asistenti koji su tokom radnog angažmana pružali stručnu podršku licima sa invaliditetom.

JU Centar za dnevni boravak Pljevlja realizuje projekat „OBRAZUJ SE-ZAPOSLI SE“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Partner na projektu je NVU „Zračak Nade“, a saradnici DOO Riznica, JU Srednja stručna škola i JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“.

Vrijeme realizacije projekta je od 06.07.2017. do 15.03.2018. godine

Tokom realizacije projekta 7 osoba sa invaliditetom je obučeno po programu za sticanje preduzetničkih znanja i vještina od strane licenciranog izvođača obuke odraslih Srednje stručne škole, nakon čega su radno angažovani na 6 mjeseci kod partnera i saradnika.

Komentariši