PODIJELI

Tenderska komisija, obrazovana rješenjem Ministarstva ekonomije, utvrdila je rang listu ponuđača za ta dva ležišta u Pljevljima, gdje je Tim Company kao jedini ponuđač osvojila po 97 poena od mogućih 100.

U pogledu procentualnog iznosa za obračun koncesione naknade, ponuđači su mogli ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena koje je jednak ili veći od sedam odsto.

Tim Company je za oba ležišta ponudio sedam odsto od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena.

Pljevaljska kompanije je za oba ležišta ponudila rok trajanja koncesije od 21 godinu, od čega godinu za izradu geološke i rudarske tehničke dokumentacije i pripremne radove, a 20 godina za eksploataciju mineralne sirovine.

Ponuđači su bili dužni da dokažu postojanje iskustva u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina, poštovanje ispunjavanja koncesionih ugovornih obaveza, stepen realizacije koncesije i plasman proizvoda na tržište.

Tim Company je, kako se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu Ministarstva, bio angažovan na poslovima pri izvođenju rudarskih radova na ležištu Šuplja stijena, kao i na angažovanju opreme i kapaciteta na izgradnji autoputa i pristupnih puteva u okviru njega.

Takođe, ponuđač je naveo i angažman i pružanje usluga za deponiju pepela i šljake za potrebe Termoelektrane (TE) Pljevlja, kao i izvođenje radova na izmještanju dalekovoda Piva-Pljevlja.

Ponuđač je naveo i angažman na izvođenju radova za potrebe fazne rekultivacije deponije Maljevac.

“Ponuđač do sada nije obavljao koncesionu djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina, ali se zaključuje da ima veliko iskustvo u izvođenju rudarskih kao i u građevinskih radova, koji su po složenosti komplikovaniji od eksploatacije mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena”, navodi se u dokumentu.

Tim Company je dostavio dokaze da raspolaže kvalitetnom opremom i mehanizacijom za obavljanje djelatnosti eksploatacije mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena.

Prosječni bruto prihod i profit kompanije u posljednje tri godine iznosio je 684 hiljade eura, odnosno 172 hiljade eura.

Tim Company je dostavio poslovne planove i efekte na zapošljanje i ekonomski razvoj.

U poslovnim planovima za oba ležišta ponuđač je naveo da planira da eksploatiše tehničko-građevinski kamen ujednačenog kvaliteta, prije svega za potrebe izgradnje puteva, a u manjem obimu za dalju preradu i finalizaciju.

Ponuđač je naveo da ukupna vrijednost mehanizacije i opreme neophodne za eksploataciju na oba ležišta iznosi 693,32 hiljade eura.

Tim Company će se finansirati iz sopstvenih izvora, pri čemu je dostavljena potvrda NLB banke o iznosu sredstava kojim ponuđač raspolaže, kao dokaz o likvidnosti, što, kako se navodi, govori o kredibilnom preduzeću.

Ponuđač na oba nalazišta planira zapošljavanje deset radnika na površinskom eksploatacionom kopu, s tim da već ima 36 zaposlenih.

Tim Company je u poslovnom planu naveo da bi dodjela koncesije u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina podrazumijevala investicije koje bi imale efekta na cjelokupnu privredu, prije svega stvaranje nove vrijednosti, odnosno povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Izvor: Analitika

Komentariši