PODIJELI

Dugovanja za struju uskoro će ući u kreditni registar Centralne banke CBCG, što će značiti da će bankama biti dostupni podaci da li građani koji žele da uzmu kredit redovno plaćaju obaveze prema Elektroprivredi EPCG.

Ko se bude našao u evidenciji neplatiša računa za struju može se desiti da mu banka ne odobri kredit. Isto pravilo će važiti i za firme.

Koliki će biti iznos duga za struju koji će banka uzimati prilikom odluke o odobravanju kredita još nije definisano.

Bankama su do sada bili dostupni podaci iz registra o zaduženjima za kredite, minuse po tekućem računu, platne kartice.

Iz CBCG su potvrdili da su počeli pregovore sa Elektroprivredom u vezi sa uključivanjem dugova za struju u kreditni registar.

“U toku je sagledavanje modaliteta buduće saradnje na razmjeni podataka o kreditnim i ostalim zaduženjima klijenata poslovnih banaka i ostalih finansijskih institucija koje reguliše i kontroliše CBCG i potraživanjima EPCG od korisnika njenih usluga”, kazali su u CBCG.

Objasnili su da će formirati zajedničke radne grupe i uraditi akcioni plan, nakon čega će potpisati ugovor o saradnji i stvaranju tehničkih pretpostavki za razmjenu podataka. Precizni datum završetka tog posla iz CBCG nijesu mogli da preciziraju.

Da bi slika o kreditnim zaduženjima građana i firmi bila potpunija u narednom periodu, osim dugovanja za struju, naći će se i dugovanja po osnovu poreskih i carinskih obaveza.

“Namjera CBCG je da, osim EPCG, dalju saradnju ostvari sa Poreskom upravom i Upravom carina koja bi doprinijela realnijem i potpunijem sagledavanju mogućnosti naplate potraživanja, samim tim realnijem planiranju budžeta. U tom smislu, CBCG je uputila zvaničan dopis Ministarstvu finansija i predlog da se održi inicijalni sastanak predstavnika CBCG, Poreske uprave i Uprave carina radi konkretizacije buduće poslovne saradnje”, objasnili su iz vrhovne monetarne institucije.

Izvor: CdM

Komentariši