PODIJELI

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je danas tokom sjednice Vlade ukazao na činjenicu da je većina ljekova sa Liste ljekova od posebnog značaja, najjeftinija u Crnoj Gori, odnosno da je 89 odsto ljekova sa liste jeftinije u Crnoj Gori nego u Srbiji, u kojoj su inače, cijene ljekova među najnižima u regionu.

Vlada je danas donijela odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova od posebnog značaja za zdravlje osiguranih lica koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Lista, koja je stupila na snagu početkom godine, a čija je primjena počela 1. marta, otvorena je kako bi uz redovno ažuriranje bila upotpunjavana ljekovima u zavisnosti od potrebe pacijenata i prijedloga ljekara i farmakologa sa ciljem obezbjeđivanja građanima najadekvatnijeg liječenja, uvažavajući i ljekove za nove bolesti, koji su trend ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu”, naveli su iz Vlade.

Odlukom je propisano ovlašćenje Ministarstva zdravlja da u izuzetnim slučajevima može da odobri primjenu lijeka za liječenje rijetkih bolesti na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

Izvor: CdM

Komentariši