PODIJELI

Povezivanje Rudnika uglja i Elektroprivrede EPCG donijeće benefite objema kompanijama i osigurati dodatnu stabilnost u poslovanju, kazao je u intervjuu za Dnevne novine izvršni direktor pljevaljske kompanije Slavoljub Popadić.

On je istakao da bi preuzimanje Rudnika od strane EPCG, o kojem će se akcionari državne energetske kompanije izjasniti sjutra, moglo pomoći nove investicione aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa smanjenjem troškova proizvodnje. Govorio je i o smanjenju broja zaposlenih, prošlogodišnjim rezultatima, kao i planiranim ulaganjima u ovoj godini.

DN: Odbor direktora EPCG nedavno je donio odluku o preuzimanju svih akcija Rudnika uglja za 6,4 eura po dionici. Kako je tekao proces procjene i smatrate li da je ova cijena realna?

Popadić: U procesu procjene Rudnik je krajnje odgovorno uradio svoj dio posla, stavljajući na raspolaganje procjenjivačima sve podatke koje su tražili i koji su bili važni sa aspekta ukupne procjene. Tokom višemjesečne komunikacije, poslali smo sve podatke koje je Deloitte tražio i odgovorili na sva postavljena pitanja. Ekspertski timovi Deloitte-a, finansijski analitičari, rudarski i geološki inženjeri su boravili u Pljevljima, analizirali podatke, radili i uradili ono što je posao procjenjivača. Iz moje perspektive, Deloitte Beograd je izuzetno profesionalno odradio svoj dio posla. U Rudniku radimo analizu ponude i vrlo brzo ćemo izaći sa mišljenjem prema akcionarima.

DN: Kako će i u kojoj mjeri preuzimanje Rudnika uglja od strane EPCG uticati na njegovo poslovanje?

Popadić: Čvršće povezivanje Rudnika i EPCG će donijeti benefite objema kompanijama. Za Rudnik je od posebne važnosti stabilno i kontinuirano poslovanje TE Pljevlja jer se to direktno reflektuje na stabilnost prihoda i kontinuitet ukupnog poslovanja. Ukoliko EPCG postane većinski vlasnik akcija Rudnika, logično je očekivati da će se o tome mnogo više voditi računa. Dodatno, podrška EPCG kao jakog finansijskog garanta, može pomoći Rudniku da uđe u nove investicione aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa smanjenjem troškova proizvodnje. Sa druge strane, moćna mehanizacija Rudnika i kvalifikovan kadar, mogu smanjiti operativne troškove budućeg poslovanje TE, kao i investicione troškove u segmentu revitalizacije postojećeg bloka i izgradnje novog.

DN: Kakav je Vaš generalni stav po pitanju ove akvizicije i kada očekujete da bi EPCG mogla preuzeti Rudnik uglja?

Popadić: Više puta smo ponovili da je logično je i gotovo neizbježno da se dva privredna subjekta čiji su poslovni kapaciteti preko 95 odsto upućeni jedni na druge, i uzajamno zavisni, integrišu u zajedničko preduzeće ili zajedničku grupaciju. Postala je praksa da se termoelektrane i rudnici koji za njih proizvode ugalj, integrišu. Ovakva spajanja su se već desila u regionu. Mislimo da će spajanje dati dodatnu stabilnost u poslovanju objema kompanijama.

Dinamika preuzimanja se definiše na relaciji EPCG-akcionari Rudnika, a detalji će se znati odmah poslije Skupštine akcionara EPCG.

DN: Kako komentarišete informacije da će preuzimanje Rudnika značiti smanjenje broja zaposlenih?

Popadić: Smanjenje troškova zaposlenih je dio dugoročne strategije optimizacije ukupnih troškova poslovanja i nije u direktnoj vezi sa kupovinom akcija od strane EPCG. Ambicija Rudnika jeste da se smanji proizvodna cijena do kraja 2026. godine, a smanjenje troškova zaposlenih je samo jedan od faktora u modelu smanjenju ukupne proizvodne cijene. Integracijom sa EPCG se otvaraju mogućnosti optimizacije poslovanja na relaciji Rudnik TE, odnosno mogućnost smanjenja troškova i na drugim pozicijama poslovanja, tako da ova integracija može samo pozitivno uticati na broj zaposlenih.

DN:Kakvi su bili poslovni rezultati Rudnika u prošloj godini?

Popadić: Imali smo dobru poslovnu godinu, koju su pored stabilnog rada TE Pljevlja i odlične prodaje na tržištu široke potrošnje, obilježili i benefiti koje su donijeli reprogram poreskog duga i novi ugovorni odnos sa EPCG. Isporučene količine uglja za potrebe TE Pljevlja su nešto iznad prethodne godine, a prodaja na tržištu široke potrošnje je dostigla rekordan nivo u posljednjih 10 godina.

Reprogram poreskog duga, kroz koji je Rudnik uplatio 30 odsto inicijalno, a ostatak ugovorio na period od pet godina, je smanjio pritisak u vezi sa plaćanjem zaostalih poreskih obaveza i omogućio bolju ukupnu predikciju troškova. Sa druge strane, novi ugovorni odnos sa EPCG je uprkos smanjenju cijene uglja, omogućio bolju predikciju prihoda. Kao rezultat, Rudnik je poslije dugog perioda neizvjesnosti i nestabilnosti, ušao u zonu stabilnijeg finansijskog poslovanja i kroz bolju predikciju tokova gotovine krenuo u pripremu važnih investicionih aktivnosti koje su započete tokom 2017. i realizuju se u ovoj godini.

Tokom prošle godine proizvedeno je ukupno 1,42 miliona tona uglja što je za oko 5,2 odsto više nego u prethodnoj godini. Prodaja uglja na tržištu široke potrošnje je utrostručena u posljednje četiri godine, i u 2017. dostigla 133.000 tona. Ukupni prihodi su dostigli 42,4 miliona eura, a ukupni troškovi oko 36 miliona. Očekivana dobit je na nivou 5,8 miliona eura.

Ulaganja 14 miliona eura

DN: Koliko iznose planirana ulaganja Rudnika u ovoj godini?

Popadić: Kao što sam istakao, stabilizacija poslovanja nas je ohrabrila da uđemo u ozbiljne investicione aktivnosti, veoma važne za dalje poslovanje Rudnika. Očekivani nivo investicije u 2018. godini je oko 14 miliona eura.

Smanjenje troškova zaposlenih je dio dugoročne strategije optimizacije ukupnih troškova poslovanja i nije u direktnoj vezi sa kupovinom akcija od strane EPCG.

Izvor: Dnevne novine

Komentariši