PODIJELI

Konačno je došlo vrijeme da ispravimo višedecenijsko kašnjenje i, prvo svojinski, a onda i organizaciono, objedinimo Rudnik uglja Pljevlja i Elektroprivredu (EPCG) i na taj način stvorimo uslove da se sva pažnja usmjeri na povećanje produktivnosti rada u termoenergetskom sektoru, ocijenio je predsjednik Odbora direktora državne energetske kompanije Đoko Krivokapić.

“Odbor direktora EPCG je utvrdio prijedlog odluka o usvajanju izvještaja, koji je sačinio Deloitte-a kao jedna od renomiranih konsultantskih kuća, o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika uglja i izvještaja u vezi sa analizom mogućih modela preuzimanja Rudnika uglja i o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude preuzimanja ovog akcionarskog društva. Te odluke su proslijeđene Skupštini akcionara EPCG na razmatranje i usvajanje. S obzirom na pozitivne efekte za elektroenergetski kompleks, očekujem danas njihovo donošenje od strane Skupštine akcionara”, istakao je on.

Krivokapić je podsjetio da je Skupština akcionara 31. januara 2017. zadužila Odbor direktora i menadžment da, u okviru ovlašćenja i uz angažovanje kvalifikovanog konsultanta, sagledaju ponudu akcionara Rudnika uglja i pripreme materijal za konačno izjašnjenje nadležnih kompanijskih organa, u ovom slučaju Skupštine društva.

On je najavio da će se danas akcionari EPCG na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara izjasniti o prijedlogu Odbora direktora o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje svih 5.064.443 akcija Rudnika uglja.

Prema njegovim riječima EPCG će ponuditi svim akcionarima Rudnika otkup akcija po utvrđenoj fer vrijednosti od 6,40 eura za jednu akciju. Međutim, ova transakcija će se realizovati samo ako se i kada se dostigne stepen uspješnosti od 51 odsto.

“Čitav postupak je prolongiran nekoliko mjeseci u odnosu na planirane rokove upravo u cilju dobijanja što kvalitetnije i preciznije procjene fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika. Uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, naš konsultant definisao je fer vrijednosti akcije, koja će u konačnom, čini mi se, predstavljati kvalitetan motiv da sadašnji akcionari Rudnika prodaju akcije, a što će predstavljati dobar preduslov da se kroz izmijenjenu vlasničku strukturu Rudnika obezbijede pretpostavke za znatno bolju valorizaciju cjelokupnog pljevaljskog termoenergetskog kompleksa, što je zasigurno u interesu i EPCG i države Crne Gore, a i Opštine Pljevlja. U tome vidim i interes akcionara EPCG da donosu predložene odluke”, istakao je on.

Krivokapić je istakao i da inicijativa za objedinjavanje termoenergetskog kompleksa u Pljevljima datira još od sedamdesetih godina prošlog vijeka, ali da nažalost nije realizovana u uslovima društvene svojine, što je i bilo neuporedivo lakše nego u sadašnjoj situaciji kada su EPCG i Rudnik višečlana akcionarska društva.

“Ali smatram da je konačno došlo vrijeme da ispravimo to višedecenijsko kašnjenje, da prvo svojinski, a onda i organizaciono objedinimo ove dvije kompanije i na taj način stvorimo uslove da se, u skladu s trendovima i dešavanjima u energetskoj industriji, sva pažnja usmjeri prema povećanju produktivnosti rada u termoenergetskom sektoru. Uostalom, svi rudnici uglja u regionu posluju u sastavu termoelektrana ili kao dio mješovitih društava”, zaključio je Krivokapić.

Izvor: CdM

Komentariši