PODIJELI

Akcionari Elektroprivrede (EPCG) donijeli su juče odluku o kupovini svih akcija Rudnika uglja Pljevlja po cijeni od po 6,4 eura, pa će državna energetska kompanija u naredna dva dana pokrenuti proceduru za preuzimanje, koja bi trebalo da bude završena za mjesec i po.

Preuzimanje vlasništva nad pljevaljskim preduzećem koštaće EPCG oko 33 miliona eura, u zavisnosti od broja akcionara koji pristanu na prodaju dionica.

“Radi se o 5,6 miliona akcija. Studija Deloitte-a je pokazala da je fer vrijednost akcija 6,4 eura i EPCG će u roku od dva dana Komisiji za hartije od vrijednosti proslijediti informaciju sa Skupštine akcionara, a u narednih osam dana objelodanićemo javni prospekt za preuzimanje akcija zainteresovanih akcionara Rudnika uglja”, kazao je predsjednik Odbora direktora EPCG Đoko Krivokapić.

Iako je izazvao oštru polemiku pojedinih akcionara, Deloitte-ov izvještaj o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika usvojen je većinom glasova.

Predstavnik ove revizorske kuće Darko Stanislavić naglasio je da je elaborat urađen u skladu sa međunarodnim standardima, da su do detalja ispitani svi relevantni podaci, te da je napravljen uvid u trenutno stanje Rudnika, rezerve i neophodne investicije. Razmatrana je, kako je naglasio, i eventualna gradnja drugog bloka Termoelektrane Pljevlja (TEP).

Akcionar Dejan Mijović tvrdi da je analiza Deloitte-a nepotpuna, te da nije zasnovana na podacima koji su od presudnog značaja za procjenjivanje vrijednosti Rudnika. Mijović naglašava i da je osnovna greška to što nije uzeta u obzir cijena struje i vrijednost TEP-a. Mijović tvrdi i da se nijesu smjele praviti projekcije na osnovu pretpostavki da će se graditi drugi blok.

“Pogriješili ste. Tržište je veliko i konkurentno. Pretpostavke na kojima ste zasnovali analizu su neispravne. Morali ste da pođete od činjenica. Ne postoji mogućnost da TEP ostane na tržišu 20 godina. Ovo se sve radi jer su većinski akcionari tražili da izađu iz Rudnika. Mi raspravljamo o izvještaju koji kaže da Rudnik može i dalje da ima ogromne profite, a imamo situaciju da vlasnici od njega bježe. To je trebalo da bude za vas signal da temeljno ispitate podatke” rekao je Mijović.

Stanislavić je demantovao navode Mijovića tvrdeći da je analiza urađena na činjenicma.

“Cijena struje, koliko god bila interesantna, nije tema, ovdje je tema cijena uglja. Cijena je nastala iz studije koja je upotpunosti preuzeta u ovom izvještaju. Apsolutno ne stoji konstatacija da bi cijena akcija Rudnika bila manja da nema drugog bloka. Studija predviđa investicije kako bi se smanjile cijene uglja.To je moguće ako EPCG preuzme Rudnik jer sam Rudnik nema mogućnost investiranja kojim bi smanjili cijenu uglja. Ukoliko ne bi došlo do preuzimanja Rudnika i izgradnje bloka II RUP ne bi mogao da isporučuje ugalj po cijeni koja je definisana fizibiliti studijom do izgradnje bloka II”, pojasnio je Stanislavić.

Komentarišući navode Mijovića da se analiza ne može zasnovati na pretpostavkama da će se graditi drugi blok TEP-a, Krivokapić je kazao da Vlada nije odustala od te namjere, te da su u toku razgovori sa zainteresovanim investitorima.

“Tražimo alternativne načine izgradnje i oni postoje. Ima dosta interesovanja prevashodno kineskih kompanija, oko osam meritornih kompanija, čiji su gabariti na svjetskom nivou. U toku su razgovori na osnovu kojih će se utvrditi dalji put razvoja energetike u Crnoj Gori”, naglasio je Krivokapić, dodajući da će uskoro biti objavljeni rezultati razgovora sa zainteresovanim investitorima.

Namjeru da se gradi drugi blok TEP-a potvrdio je i izvršni direktor EPCG Igor Noveljić.

“Vlada je donijela strategiju da će se drugi blok graditi. Mi i dalje imamo čvrsti stav Vlade po tom pitaju i morali smo poći od te pretpostavke. To što angažman sa Škodom nije prošao, to se dešava, nijesu obezbijedili finansiranje i mi smo morali da tražimo nove partnere. Od samog koncepta se nije odustalo”, naglasio je Noveljić.

Akcionar Vasilije Miličković tvrdi da bi Rudnik uglja sada bio u stečaju da se poštuju zakoni Crne Gore.

“Rudnik je morao da bude u stečaju. Tada bi njegove akcije bile nula i akcionari koji su doveli firmu u tu situaciju bi morali da izmire obaveze prema kreditorima i državi. Rudnik uglja bi izgubio koncesiju, pošao u stečaj i onda bi ga, kao najzainteresovaniji privredni subjekat, EPCG kupila za jedan euro, investirala par miliona i sa najsavremenijom opremom ga ojačala”, zaključio je Miličković.

Izvor: Dnevne novine

Komentariši