PODIJELI

Direkcija za izgradnju i investicije raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju postojećih ivičnjaka i trotoara. Prema riječima Blaža Šubarića, savjetnika za javne nabavke predračunska vrijednost radova je 100 hiljada evra. Otvaranje ponuda izvršeno je 23. marta 2018. godine.

Šubarić ističe da je na tender za adaptaciju postojećih ivičnjaka i trotoara pristigla samo jedna ponuda. Građevinsko preduzeće „VING“ D.O.O Pljevlja bilo je jedini ponuđač i ponudili su cijenu od 99 hiljada evra. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda  donijela je rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši