PODIJELI

Predstavnici Centra za dnevni boravak obilježili 2. april – Dan osoba sa autizmom.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa autizmom predstavnici JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti i NVU „Zračak nade“ organizovali su šetnju gradom kao i puštanje plavih balona.

Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, i ove godine se 2.april u svijetu obilježava kao Dan autizma. Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju. U našem gradu se ovaj dan već obilježava na tradicionalan način puštanjem balona.

Komentariši