PODIJELI

Lani je došlo do povećanja prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, dok je u 2016. evidentirano 12 takvih slučajeva, piše Dan.

Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine je u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori registrovan 471 slučaj nasilja nad djecom 241 nad djevojčicama i 230 nad dječacima.

Da je nasilje nad najmlađima učestalo svjedoče i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova koje je 2017. evidentiralo 200 krivičnih djela nasilja u porodici i porodičnoj zajednici. Žrtve krivičnih djela nasilja u porodici i porodičnoj zajednici su 223 lica, od kojih su 164 žene, a među žrtvama su i 23 maloljetna lica.

“Shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, registrovana su 1.392 prekršaja, zbog kojih su podnijete 1.272 prekršajne prijave, protiv 1.403 učinioca od kojih 1.105 muškog pola, među kojima su 203 povratnika u izvršenju prekršaja. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.524 lica, od kojih je 919 ženskog pola, a među žrtvama je 180 maloljetnih lica. Policijski službenici su u skloništa uputili 63 žrtve nasilja ženskog pola, od kojih su dvije maloljetne. Takođe je sa žrtvama u sklonište upućeno i 25 djece”, navodi se u izvještaju.

Izvor: Dan

Komentariši