PODIJELI

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Pljevlja počela je 4. aprila i trajaće do 18. aprila 2018. godine. U prostorijama Akademskog centra održana je centralna javna rasprava bez prisustva mladih ljudi jer nisu bili zainteresovani da čuju šta akcioni plan za mlade predviđa.

Mladi su veoma važan resurs razvoja jednog društva tako da proces planiranja politike za poboljšavanje položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici predstavlja veoma važan korak. Prema Zakonu o mladima, mladima se smatraju lica sa navršenih 15 do 30 godina života.

Prema riječima Mersudina Halilovića, sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti prilikom izrade strateškog dokumenta radna grupa koju je formirao Sekretarijat vodila se realnim potrebama mladih, njihovim problemima i potencijalima u svim oblastima društvenog i ekonomskog života.

Milica Sekulić, članica radne grupe za izradu lokalnog plana akcije za mlade istakla je da su odredili pet grupa djelovanja i analizirajući informacije koje su dobili, a vodeći se strategijom odlučili su da odrede pet prioriteta djelovanja – pet oblasti.

Radna grupa je sumirala rezultate koje su dobili od fokus grupa i uradila ciljeve i podciljeve za lokalni plan akcije za mlade. Lokalni plan akcije akcije za mlade biće razmatran na sjednici SO koja je zakazana za kraj aprila.

Komentariši