PODIJELI

Na Montenegroberzi je juče Elektroprivreda objavila dobrovoljnu ponudu za preuzimanje svih akcija Rudnika uglja po cijeni od 6,4 eura. Ponuda važi do 4. maja do 16 časova. Rudnik ima 5.064.443 akcije, od čega italijanska A2A ima 39,4 odsto, država 31,1, Aco Đukanović 11,1, ostala fizička lica 16,2, a druga pravna lica dva odsto.

U javnom pozivu definisani su i uslovi, odnosno troškovi preuzimanja. Provizija CDA je 1,21 euroa po rezervaciji (izjavi) za preuzimanje plus 0,05 odsto vrijednosti prenijetih akcija, ali ne manje od 1,50 eura. PDV je 21 odsto plus troškovi platnog prometa banke.

Ukoliko domaće fizičko lice ne dostavi broj bankovnog računa novac će mu biti uplaćen u Sosijete ženeral Montenegro banci uz prezentovanje važećeg identifikacionog dokumenta i bez bankarske provizije za podizanje novca. CDA će isplatu svih prijavljenih prihvaćenih izjava akcionara izvršiti u zakonskom roku od tri radna dana od dobijanja rješenja Komisije za tržište kapitala o uspješnom okončanju ponude. Svi akcionari koji žele prihvatiti ponudu a imaju date naloge kod brokera, moraju ih povući prije dostavljanja izjave u CDA. Ukoliko su akcije opterećene (zaloga, blokada, …) moraju biti oslobođene.

Pravila nalažu da akcionar mora lično doći u CDA, ili dati ovjereno ovlašćenje za potpis i izjavu o prihvatanju ponude. Druga varijanta je da zakonski ovjerenu cjelokupnu dokumentaciju moze dostaviti preporučenom poštom na adresu CDA uz istovremeno slanje skeniranih dokumenata i povratnice na mail cda@t-com.me.

Dokumenta iz inostranstva se ovjeravaju kod notara i moraju biti sa apostilom osim za Hrvatsku, BiH, Srbiju, Italiju i Rusiju. Dokumenta iz inostranstva koja nijesu na crnogorskom ili srodnim jezicima, moraju biti prevedena od ovlašćenog sudskog tumača.

Izvor: Pobjeda

Komentariši