PODIJELI

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće u srijedu, 16. maja.

“Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je gotovo pola miliona eura, a za troškove sahrane korisnika boračko-invalidske zaštite 4.602 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 924.508 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 387.612 eura”, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.001.312,29 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 448.097,07 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine je 419.296,98 eura.

“Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 166.442,82 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.932,92 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124.914,00 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama obezbijeđeno je 24.136,47 eura, dok je za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno 1.216.833,96 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 582.918,88 eura.

“Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece obezbijeđeno je 141.961,17 eura”, kazali su iz Ministarstva.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 164.402,55 eura.

Izvor: kodex

Komentariši