PODIJELI

Dana 14. i 15. 5. 2018. godine, predstavnica Kancelarije za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti opštine Pljevlja spec. ped. Milica Sekulić i službenici Ministartva unutrašnjih poslova – Centra bezbjednosti Pljevlja i Odsjeka za borbu protiv droga Grupa VIII Pljevlja posjetili su 4 osnovne škole sa seoskog područja i to: O.Š. “Dušan Ivović” Kosanica, O.Š. “Mihajlo Žugić” Odžak, O.Š. “Radoje Tošić” Srdanov Grob i O.Š. “Mila Peruničića” Maoče.

Ove posjete su nastavak aktivnosti na prevenciji narkomanije i vršnjačkog nasilja koje se sprovode kroz preventivne aktivnosti Ministartva unutrašnjih poslova – Centra bezbjednosti Pljevlja i Odsjeka za borbu protiv droga Grupa VIII Pljevlja.

Ovom prilikom 35 učenika/ca osmih razreda iz gore pomenutih škola upoznali su se sa problemom narkomanije, posledicama i vrstama droga.

Predavanje je koncipirano na taj način što je đacima na samom početku bilo omogućeno da iznesu svoje mišljenje o narkomaniji kroz pisanje kratkih asocijacija, sa ciljem da se vidi koliko su naši đaci upućeni u problem narkomanije, nakon toga se diskutovalo o ovoj problematici.

S obzirom na činjenicu da je predstavnica Kancelarije, kroz svoje aktivnosti već održala radionice na temu vršnjačkog nasilja na seoskom području đaci su diskutovali i na ovu temu i pokazali znanje koje su usvojili na prethodnim predavanjima.

Predavanja su trajala u prosjeku oko 45 min.

Izvor: pljevlja.me

Komentariši