PODIJELI

To je saopštio ministar zdravlja, Kenan Hrapović, povodom otvaranja kabineta za telemedicinu u Opštoj bolnici u Pljevljima i uspostavljanja tele link konekcije između te bolnice i KCCG, u okviru Projekta razvoja i implementacije telemedicine u crnogorskom zdravstvu.

Hrapović je kazao je da će projekat donijeti benefite ljekarima koji, kako je pojasnio, u direktnoj kumunikaciji video linkom sa kolegama iz KCCG mogu da razmijene informacije, mišljenja, dijagnostiku i “sve ono što je vezano za određenu patologiju jednog pacijenta”.

“Na taj način, u toj razmjeni mišljenja, oni mogu da dobiju dalje inpute kako da pacijent dobije dalju dijagnostiku i liječenje konkrentno u pljevaljskoj bolnici”, objasnio je Hrapović.

On je pojasnio da telemedicina omogućava ljekarima da zajednički donesu odluku o nastavku liječenju pacijenta koji se nalazi u Pljevljima.

“I u konačnom mogu da odluče da li pacijenta treba dalje slati na dijagnostiku i liječenje u Klinički centar. Danas smo prisustvovali jednoj takvoj video konferenciji, gdje smo zaista vidjeli veliki iskorak kada je crnogorsko zdravstvo u pitanju. Gledali smo uživo komunikaciju ljekara sa neurološkog odjeljenja bolnice u Pljevljima i konzilijuma ljekara Kliničkog centra”, kazao je Hrapović.

„To je veliki benefit za pacijente da ne moraju da se maltretiraju da putuju u Klinički centar, kao što su to radili do sada, da bi dobili drugo mišljenje“, pojasnio je Hrapović.

On je poručio da od danas crnogorsko zdravstvo postaje umrežen, jedinstven zdravstveni sistem.

“I ubuduće će građani iz bolnica dobijati mogućnost da dobiju i drugo referentno mišljenje iz Kliničkog centra. Ovo je pilot projekat i počeli smo sa tri bolnice, a to su Pljevlja, Berane i Bar. Drugi korak jeste umrežavanje i ostalih bolnica u Crnoj Gori”, kazao je Hrapović.

Sljedeći korak u razvoju projekta telemedicine je, kako je rekao, da se Klinički centar uveže sa regionalnim centrima.

On je istakao da će sličnih projekata biti i ubuduće da bi se, kako je rekao, na još bolji način podigao kvalitet zdravstvene zaštite za svakog građanina u Crnoj Gori.

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima, Ernes Gadžo, smatra da su mogućnosti telemedicine ogromne i mnogostruke i da se, kako je rekao, razvoj savremene medicine, ne može zamisliti bez telemedicine.

„Naime telemedicina omogućava neposredni, audio vizuelni kontakt, prvenstveno među ljekarima, ali i ostalim zdravstvenim radnicima, zbog razmjene informacija , mišljenja i iskustava u realnom vremenu, čime se brišu prostorne udaljenosti“, naveo je Gadžo.

Direktorica KCCG, Zorica Kovačević, kazala je da će primjena telemedicine u zdravstvenom sistemu Crne Gore, doprinijeti efikasnijoj saradnji među zdravstvenim radnicima i pružanju bolje zdravstvene zaštite.

Doktor za neurologiju u KCCG, Jevto Eraković, kazao je da je kvalitet njege koja se pruža u Kliničkom centru, kao i u u opštim bolnicama mnogo veći od percepcije javnosti i da je, kako je istakao, uvođenje telemedicine u zdravstveni sistem veliki korak.

„Sistem funkcionište na način što preko komandera, putem kojeg se uspostavlja link sa povezanom bolnicom, dobijamo na monitoru prikaz pacijenta i doktora, a na drugom monitoru se prikazuju rezultati i dijagnostičke procedure koje su urađene za tog pacijenta“, pojasnio je Eraković.

Gradonačelnik Pljevalja, Mirko Đačić, ocijenio je da u Pljevljima postoji generacija mladih ljekara, koji su, kako je rekao, stručni, edukovani i „u stanju da nose ovakve projekte, koji imaju svoju potpunu analogiju i proporciju, kada je u pitanju svjetski nivo“.

Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima u M:tel-u, Milivoje Cerović, rekao je da je projekat telemedicine samo jedan od projekata unutar M:tel-ove digitalne strategije.

Projekat razvoja i implemenatacije telemedicine u crnogorskom zdravstvu realizuju Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore (KCCG), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) i Fond za zdravstveno osiguranje, a donaciju od 900 hiljada eura obezbijedila je kompanije Mtel.

Izvor: RTCG

Komentariši