PODIJELI

Vlasnici kladionica imali su u posljednje dvije godine čistu dobit od skoro 16 miliona eura. Tokom prošle godine prijavljena su 2.572 radnika u tim objektima, a prosječna bruto plata koju daju radnicima iznosi 325 eura, što je neto plata od 200 eura, pokazuju podaci Poreske uprave PU.

“Ukupna oporeziva dobit prijavljena od strane poreskih obveznika koji posjeduju objekte koji su u sistemu Poreske uprave registrovani pod šifrom djelatnosti 9200 kockanje i klađenje kroz godišnje prijave poreza na dobit za 2016. godinu iznosi 6,2 miliona, dok je ukupna oporeziva dobit prijavljena kroz godišnje prijave poreza na dobit za 2017. godinu 9,7 miliona”, naveli su za Dan iz Poreske uprave.

Najveća dobit jedne od kladionica u 2017. godini iznosila je 2,25 miliona eura, dok je u 2016. najveća dobit iznosila 1,94 miliona. Iz PU, čiji je direktor Miomir M. Mugoša, nisu naveli naziv firme, odnosno kladionice koja je zaradila tu količinu novca.

“Poreski obveznici koji posjeduju objekte koji su u sistemu registrovani pod šifrom djelatnosti 9200 kockanje i klađenje, po osnovu koncesionih naknada na ostale igre na sreću i koncesionih nakanada za priređivanje posebnih igara na sreću za 2017. godinu uplatili su ukupno 10,1 milion eura”, kazali su iz Poreske uprave.

Na pitanje da li su vlasnici kladionica izmirili sve zakonske obaveze, iz PU su naveli da ima poreskih obveznika koji uredno servisiraju dospjele obaveze, ali i onih kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza.

“Treba napomenuti da poreski obveznici koji posjeduju objekte koji su u sistemu PU registrovani pod šifrom djelatnosti 9200 obavljaju i druge djelatnosti i imaju i druge objekte i zaposlene za tu namjenu, te se podaci o prihodima i oporezivoj dobiti, kao broju zaposlenih i zaradama istih u sistemu Poreske uprave vode sumarno, a ne po vrstama djelatnosti koje obavljaju, zbog čega se svi podaci pripremljeni po ovom upitu odnose na cjelokupnu privrednu aktivnost poreskih obveznika, a ne isključivo na jednu od djelatnosti koju obavljaju djelatnost kockanja i klađenja”, pojasnili su iz Poreske uprave.

Kontrole poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost klađenja i kockanja obavljaju se u kontinuitetu u okviru redovnog plana kontrola ili na inicijativu od strane trećih lica građana, nevladinih organizacija i slično, pri čemu treba naglasiti da nadzor nad igrama na sreću u skladu sa zakonom vrši Uprava za igre na sreću, dok je Poreska uprava nadležna za kontrolu tačnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza od strane tih obveznika.

“U proteklom periodu u toku kontrola kladionica sa aspekta posjedovanja opšte registracije, prijavljivanja zaposlenih, te prijavljivanja i izmirivanja dospjelih poreskih obaveza nepravilnosti su utvrđene kod četiri objekta, te su po tom osnovu izdata tri prekršajna naloga, u vrijednosti od po 1.100 eura, a izvršeno je i prijavljivanje šest radnika i podnošenje IOPPD obrazaca za period maj-decembar 2017. godine kod jednog lica”, zaključili su u PU.

Izvor: CdM

Komentariši