PODIJELI

U ponedeljak, 21. maja, SRK “Lipljen” je imao akciju prebacivanja određenog broja ribe (lipljena, pastrmke) iz dijela rijeke Ćehotine, i to: od slapišta Pliješ do objekta pljevaljske Mljekare, dijela od ušća rijeke Jugoštice do Rondovića kuće i dijela toka od budućeg sistema za prečišćavanje otpadnih komunalnih voda do plavog mosta, u dio toka rijeke Ćehotine u selu Rabitlje, gdje je uspostavljen ribolovni zabran od ove godine. Ribolovni zabran u Rabitlju je na potezu od metalnog mosta u selu Rabitlje do brane na Otilovićkom jezeru. Prebačeno je oko 120 komada salmonidnih vrsta riba – lipljena i pastrmke. Na žalost nijedna mladica nije nađena na pomenutim potezima, što i ne znači da nije prisutna, jer je samo izlovljeno oko 30 % ribe sa pomenutih lokacija i prebačeno na lokaciju u Rabitlju.

“Ideja SRK “Lipljen” je da u selu Rabitlje, koje se nalazi uzvodno od grada na rijeci Ćehotini, formira ribolovni revir koji će biti bogat salmonidnim vrstama riba i gdje će u budućnosti važiti poseban režim ribolova, po sistemu “uhvati i pusti”. Ovaj dio toka rijeke Ćehotine je ograđen sa dvije brane, uzvodno sa branom na Otilovićkom jezeru i nizvodno sa branom u Durutovićima. U ovaj dio toka riba nije u mogućnosti da dođe na prirodan način, i zato smo pristupili pomenutim aktivnostima, jer će se ubačeni primjerci lipljena i mladice, koji su polno zreli, već u periodu od novembra do maja iduće godine izmrijestiti, što predstavlja mnogo bolji način poribljavanja nego li poribljavanje sa mlađi iz ribnjaka. Takođe, obavještavamo ribare da ćemo do jeseni ove godine izvršiti poribljavanje sa mladicom, sa kojom do sada nije niko poribljavao pljevaljske vode, kao i sa potočnom pastrmkom. Sa mladicom ćemo poribljavati Otilovićko jezero i tok Ćehotine u Rabitlju. Za ostale lokacije za poribljavanje ćemo se naknadno dogovoriti”, saopštio je Vaso Knežević, predsjednik SRK “Lipljen”

Prebacivanje riba je vršeno od strane profesora sa Biološkog fakulteta u Podgorici Danila Mrdaka i njegovog asistenta, kao i članova SRK „Lipljen“. Prebacivanje ribe je vršeno iz razloga što riblje vrste ne mogu da idu uzvodno od mjesta slapišta na izlazu brda Pliješ, koje je izgrađeno zbog izmještanja korita rijeke Ćehotine od strane Rudnika uglja.

“Akcenat SRK “Lipljen” je na čuvanju voda i ribljeg fonda. Trenutno imamo 4 ribočuvara, koja za sada dobro obavljaju svoj posao. Zadovoljni smo sa prodatih 240 dozvola za sportski ribolov za sada. Imamo oko 60 članova, i skoro svakodnevno nam se pridružuju novi članovi. Aplicirali smo na nekoliko adresa sa projektima za dobijanje određenih donacija i nadamo se da ćemo preporoditi naše rijeke, kako usled povećanja ribljeg fonda, tako i poboljšanjem ekološke situacije na našim vodama koja je glavni preduslov da naše rijeke postanu atrakcija i za sportske ribolovce iz inostranstva. Imamo najavu dolaska sportskih ribolovaca iz Norveške, Amerike, Švajcarske, Italije i Engleske, a samo na osnovu reklamiranja preko fejsbuk stranice SRK i sajta Musicarenje.net, kao i na osnovu poznanstva sa ljudima koji vode ribolovačke ture po zemljama Balkana”, kaže Knežević.

Iz SRK “Lipljen” najavljuju još aktivnosti, kao što su: uređenje Borovičkog jezera i takmičarskih pozicija za šaranski ribolov, pregovaranje sa Opštinom Pljevlja oko preuzimanja objekta ribnjaka u gradskom parku u cilju obnavljanja mrestilišta, održavanje sastanaka sa pljevaljskim privrednicima u cilju budućeg finansiranja mrestilišta, poribljavanje Borovičkog jezera sa šaranom, akcije u cilju sprečavanja krivolova (mreže, dinamit, struja) i dr.

Komentariši