PODIJELI

JZU Opšta bolnica „Pljevlja“ raspisala je Konkurs za dvanaest specijalizacija uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Ministarstvo zdravlja, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Pljevlja raspisala je Konkurs za dodjelu dvanaest specijalizacija: dvije iz ortopedije i traumatologije, dvije iz oblasti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije i za po jednu specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva, opšte hirurgije, interne medicine, urologije, pedijatrije, infektologije, epidemiologije i kliničke biohemije, uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik treba da imaju završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi.

U Konkursu su navedeni i ostali dokumenti koje zaintersovani kandidati treba da prilože uz prijavu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a objavljen je 13. juna u „Pobjedi“.

Odluku o dodjeli specijalizacije donosi direktor u roku od 30 dana od dana završetka Konkursa.

Prijave na Konkurs sa dokazima treba dostavljati na arhivu ustanove ili na adresu: JZU Opšta bolnica Pljevlja, Ulica lovćenskog bataljona bb Pljevlja.

Komentariši