PODIJELI

Na treći tender koji je opština Pljevlja raspisala za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom na teritotriji opštine Pljevlja pristigla je samo jedna ponuda. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja postupak je obustavljen jer je preduzeće „Crnagopaput“ kao jedini ponuđač ponudilo cijenu od 407.750,04 eura  dok je opština Pljevlja povećala predračunsku vrijednost radova sa 300 na 350 hiljada eura jer na prethodnom tenderu nije bilo zainteresovanih ponuđača. Otvaranje ponuda izvršeno je 11. juna 2018. godine.

Predviđeno je da se asfaltira ukupno preko šest kilometara puteva na 24 putna pravca, to jest ugradnja 20 hiljada metara kvadratnih asfalta, za šta je predviđeno 2.600 tona asfalta i 2.600 metara kubnih tampona. Kod krpljenja oštećenja predviđena je ugradnja još 50 tona asfalta. Površina asfaltiranja po jednom putnom pravcu je od 300 do 1500 metara kvadratnih, a širina asfalta tri metra.

Putni pravci predviđeni za asfaltiranje su:Kruševo – Planjsko brdo – Bobovo 500 metara asfalta, MZ Šula 300 metara asfalta, Gradac – Boljanići 300 metara, Glisnica –  Jakupov grob – Rađevići 200 + 150, ukupno 350 metara, Kosanica – Varine 200, Kosanica – Bitine 200, Mataruge – Kozica 200, Vodice – Nenadići 200, Donja Rudnica – Milunići 300, Gunjačina glavica –Gotovuša 200, Vraca – Poblaće 400, Katrana – Kakmuže 200, Đuraševac –Premćani – Vaškovo 300, prilazni put u selu Grevo 100, šumarska kuća – Crkva Presvete Bogorodice u Brvenici 200, Brvenica – Tikava – Pliješevina 300, Potpeće – vodoizvorište Zmajevac 200, Gornji Komini 200, Komoni – Vidre 300, Vodice – Crni Vrh 200, Maljevac – Ljuće 200, MZ Odžak 200, most na Voloderu – Šljivansko 200, Kalovića kuće – Lađana 300 metara.

Komentariši