PODIJELI

Crnogorski omladinski forum (COF) u ponedjeljak 18. juna, sa početkom od 13 časova, u prostorijama Omladinskog kluba Pljevlja organizovati okrugli sto na temu: „Učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou“.

Učešće na okruglom stolu će uzeti omladinske organizacije iz Pljevalja.

Okrugli sto je dio kampanje koju COF sprovodi u okviru ACTO projekta o planiranju kampanja i inicijativa, a fokus kampanje je zagovaranje većeg aktivizma mladih i njihovog angažovanja u oblikovanju politike na lokalnom nivou.

Cilj okruglog stola je da se procijeni na kojem je nivou aktivizam mladih, kako su organizacije doprinjele povećanju broja mladih aktivista spremnih da stvaraju promijene u društvu u korist mladih i da se kroz diskusiju dođe do zaključka koje je reforme neophodno sprovesti da se mladi što više podstaknu da oblikuju svoju budućnost, kako ne bi bili samo pasivni posmatrači dok drugi kreiraju politike koje im oblikuju život.

Komentariši