PODIJELI

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u prvom kvartalu je, prema podacima Monstata, veći 1,3 odsto u odnosu na prethodni.

Aktivnog stanovništva u prvom kvartalu bilo je 268,3 hiljade, od čega je 225 hiljada zaposlenih i 43,3 hiljade nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen pet odsto.

“Neaktivno je bilo 231,8 hiljada osoba, što je 0,3 odsto manje u odnosu na prethodni kvartal”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti za prvi kvartal bila je 53,6 odsto, zaposlenosti 45 odsto, nezaposlenosti 16,1 odsto i neaktivnosti 46,4 odsto.

“Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 148,8 hiljada čine muškarci, a 119,6 hiljada žene, dok ukupan broj neaktivnih čine žene 136,4 hiljade a muškarci 95,4 hiljade”, dodali su iz Monstata.

Statističari su naveli da od ukupnog broja zaposlenih 124,5 hiljada čine muškarci, a 100,5 hiljada žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 24,2 hiljade čine muškarci, a 19,1 hiljada žene.

“Najveći broj aktivnog stanovništva čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 170,3 hiljada. Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih osoba je grupa od 65 i više godina, što čini 72,3 hiljade neaktivnih”, precizira se u saopštenju.

Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to njih 141,7 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi odnosno 28,6 hiljada nezaposlenih.

“Najveće učešće u obrazovnoj strukturu aktivnog stanovništva imaju osobe sa završenim srednjim obrazovanjem i to 61,1 odsto, zatim 28,9 odsto osoba sa završenim višim ili visokim obrazovanjem i deset odsto osoba sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem”, kazali su iz Monstata.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina imaju osobe sa završenim srednjim obrazovanjem i to 50,3 odsto9, zatim 39,9 odsto osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9,8 odsto su osobe sa završenim višim ili visokim obrazovanjem.

“Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 59,9 odsto osoba imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 30,9 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

Anketa je sprovedena od januara do marta.

Izvor: RTCG

Komentariši