PODIJELI

Vlada je danas usvojila Predlog strategije razvoja zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja od 2018-2023, kojim se predviđa uvođenje elektrosnog zdravstvenog kartona.

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, rekao je da se implementacijom strategija želi postići maksimalno korišćenje potencijala informaciono-komunikacionih tehnologija i usmjeranvanje aktivnosti svih učesnika u sistemu zdravstva.

„Strategija je preduslov u ostvarivanju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite i upravljanja cjelokupnim zdravstvenim sistemom“, rekao je Hrapović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Kako je naveo, zdravstveni sistem nezamisliv je bez raznih dijagnostičkih aparata i sistema za pretage koji su zasnovani na primjeni informacionih tehnologija i posebnih softverskih rješenja.

„Integralni zdravstveni informacioni sistem obezbijediće tačne, relevantne, blagovremene informacije, a služe sistemu zdravstvene zaštite i upravljačkim strukturama na svim nivoima radi donošenja odluka koje su bazirane na dokazima i koje će rezultirati boljim ishodima za zdravlje.

Prema njegovim riječima, primjenom strategije riješiće se problemi koji su prepoznati kroz ananalizu postojećih informacionih sistema.

„Na taj način će se obezbijediti bolje vođenje evidencija, poboljšati kvalitet podataka, i omogućiti pravovremna i efikasna razmjena informacija, u cilju pružanja pomoći zdravstvenim radnicima u uspostavljanu dijagnoza“, istakao je Hrapović.

On je kazao da će uspostavljanjem integralnog zdravstvenog informacionog sistema Crna Gora napraviti značajan korak ka planiranju zdravsteviih programa i mjera koji bi doprinio poboljšanju zdravstvenog stanja populacije unaprjeđivanju zdravlja i ranom otkrivanje ranih bolesti, suzbijanju i otktivanju faktora rizika.

Unaprjeđenje i dalji razvoj sistema, kako je dodao Hrapović, omogućiće i bolju kontrolu troškova, koji poslednjih godina rastu brže od ekonomske osnove društva.

On je rekao da se ne može očekivati da se troškovi za zdravstvenu zaštitu smanjuju i da je neophodno da se na svim novioma u zdravstvenim sistemima uspostavi kontrola nad troškovima i racionalizacija rashoda.

„Bez daljeg unaprjeđenja razvoja sveobuhvatnog integralnog sistema to neće biti moguće uraditi na efikasan i kvalitetan razvoja“, ocijenio je Hrapović.

On je saopštio da su akcionim planom kao prioritetne aktivnosti predviđene razvoj i implementacija centalnog informacionog sistema za razmjenu podataka i kontrolu poslovnih procesa e- zdravlja odnonso nacionalni elektronski zdravstveni karton.

“To podrazumijeva formiranje i vođenje centalizovanog elektronskog zdravstvenog kartona svih osigranika čime će se po automatizmu formirati nacionalni elektronski zdravstveni karton”, objasnio je ministar.

On je kazao da je cilj i razvoj informacionog sistema u Kliničkog centru Crne Gore, što podrazumijeva uspostavljanje jedinstvenog sistema u kojem će svi procesi biti međusobno povezani.

Izvor: RTCG

Komentariši