PODIJELI

Vlada je juče, 28. juna,  usvojila Predlog uredbe o uslovima za odgađanje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, kojom se poreskim dužnicima omogućava odlaganje otplate duga do šest mjeseci ili reprogramiranje u 24 rate.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem, Novo Radović, rekao je da Uredba i Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, koji se već primjenjuje, nemaju istu ciljnu grupu obveznika.

On je naveo da je cilj Zakona o reprogramu poreskog potraživanja da se poreskim dužnicima olakša otplata duga koji je nastao do njegovog stupanja na snagu, kao i da u trenutku donošenja tog akt nije bilo potrebe za postojanjem posebnog propisa.

„Prošlo je godinu i po od stupanja na snagu Zakona i pokazalo se da postoji potreba za uvođenjem instituta odgađanja za obveznike koji su bili uredni do stupanja na snagu tog Zakona ili koji su započeli djelatnost nakon tog datuma“, rekao je Radović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On kazao da je institut odgađanja opravdan ako će omogućiti lakšu naplatu poreskog duga i dodao da su nekada i uredni obveznici u situaciji da traže odgađanja poreske obaveze.

Radović je objasnio da pravo na odgađanje ne mogu koristiti obveznici koji koriste pravo iz Zakona o reprogramu i da se samo može odgoditi dug koji je nastao poslije 15. februara prošle godine.

On je rekao da je uslov za donošenje rješenja o odgađanju obezbjeđenje adekvatnog intrumenta obezbjeđenja i da to može da bude zalog na nepokretnostima i pokretnim stvarima poreskog dužnika, neopoziva bankarska garancija i jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovina na kojoj nema tereta.

Prema riječima Radovića, adekvatan instrument je i trasirana mjenica sa dva žiranta iz čijih se zarada potraživanje može naplatiti i mjenica valirana od poslovne banke.

On je saopštio da se zahtjev podnosi Poreskoj upravi (PU), koja odlučuje i donosi rješenje o odgađanju, kao i da se poreske obaveze mogu odgoditi do šest mjeseci ili reprogramirati u 24 rate.

Radović je kazao da je uredbom utvrđeno da je poreski dužnik kojem je odobreno odgađanje naplate potraživanja obavezan da se pridržava rokova za plaćanje iz rješenja i da u periodu odgađanja redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

„Ukoliko ne postupi u skladu sa ovim i uslovima iz rješenja, poreski organ po službenoj dužnosti ukida rješenje i naplaćuje potraživanje iz instrumenta osiguranja naplate“, naveo je Radović.

Izvor: RTCG

Komentariši