PODIJELI

Primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima počinje 1. jula. Novim zakonskim rješenjima je dodatno unaprijeđen normativni okvir za službenički sistem, stvoreni uslovi za kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima u smislu zapošljavanja i napredovanja po sistemu zasluga, te jačanje profesionalizma, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Novim zakonskim rješenjima uvodi se niz novina u oblasti zapošljavanja, skraćuju se i pojednostavljuju procedure zapošljavanja, te unapređuju interne procedure transfera kadrova između i unutar državne uprave, unapređuje sistem nagrađivanja, a poseban naglasak je stavljen na profesionalizaciji najviših rukovodećih pozicija.

Neke od najznačajnijih novina su uvođenje starješine organa uprave kao posebne kategorije i izmjena uslova za vršenje poslova u svim kategorijama, uvođenje tzv. kompentencija po ugledu na pozitivne evropske prakse. Osim toga, umjesto internog oglasa unutar državnog organa i internog oglasa između državnih organa, novi zakon sada poznaje samo interni oglas, što će doprinijeti jačoj konkurentnosti pri zapošljavanju i većoj mobilnosti zaposlenih.

“Na ovaj način, skraćena je i procedura zapošljavanja, pa će za popunu radnog mjesta biti potrebno manje vremena”, tvrde u ovm Vladinom resoru.

Postupak selekcije za rad u državnim organima obuhvataće provjeru znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija, u zavisnosti od kategorije, što za rezultat treba da ima izbor najkompetentnijih kadrova.

Značajna novina je i da će odluku o izboru u ministarstvima donositi lice iz kategorije visoki rukovodni kadar (npr. generalni direktori) u kojoj se vrši popuna radnog mjesta, na koji način se obezbjeđuje veća profesionalizacija i povećanje efikasnosti aparata državne uprave.

Nova zakonska rješenja donose i pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova kandidatima koji apliciraju za rad u državnim organima, jer će uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljati samo izabrani kandidat.

Provjeru sposobnosti kandidata ubuduće će obvljati Komisija u izmijenjenom sastavu, koju pored predstavnika Uprave za kadrove, čine predstavnik državnog organa koji, po pravilu, mora biti rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mjesto i stručno lice iz odgovarajuće oblasti rada.

Posebna novina je uspostavljanje adekvatnog sistema nagrađivanja i napredovanja u službi koji će biti povezan sa sistemom za ocjenjivanje. Državni službenici će se ocjenjivati u skladu sa izmijenjenim kriterijumima, a dodatno je ojačana odgovornost službenika za povrede službene dužnosti, kao i razlozi za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

“U cilju ostvarenja jedinstvene prakse i veće profesionalnosti po pitanju odlučivanja o pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, Komisija za žalbe i Disciplinska komisija biće profesionalna tijela”, zaključuju u Miistarstvu javne uprave.

Izvor: CdM

Komentariši