PODIJELI

Na osnovu Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija Predsjednik opštine Pljevlja donio je odluku o utvrđivanju prioritenih oblasti od javnog interesa u kojima će se u 2018. godini pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija.

I Oblasti u kojima će se u 2018. godini pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija su:

• društvena briga o mladima
• ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom
• poljoprivreda i ruralni razvoj
• zaštita životne sredine
• kultura.

II Lokalna uprava opštine Pljevlja će, za potrebe izrade projekata, nevladinim organizacijama staviti na raspolaganje strateške, programske i planske akte opštine Pljevlja iz oblasti koje će se finansirati, u roku od 3 dana od dana utvrđivanja prioriteta.

III Shodno utvrđenim prioritetima, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisaće Javni konkurs za raspodjelu sredstava za 2018. godinu.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Komentariši