PODIJELI

Crnogorske nevladine organizacije su kroz tri projekta IPA II od 2014. do 2017. godine od Evropske unije dobile 6.833.839 eura, pokazuju podaci predstavljeni u publikaciji “Instrumenti za pretpristupnu pomoć zemljama Zapadnog Balkana”, koja je juče predstavljena tokom Regionalne konvencije o EU integracijama Zapadnog Balkana.

Za program “Podrške organizacijama civilnog društva (Civil Society Facility CSF) 10 crnogorskih NVO podijelili su 2.570.774 eura za 2016. i 2017. godinu, pokazuje publikacija, dok su kroz isti program za period 2014 2015. godine dobile 2.549.135 eura.

Najviše novca za period od 2016. do 2017. godine dobila je NVO Fond za aktivno građanstvo (FAKT) 300.000 eura, zatim Centar za građansko obrazovanje 293.284 eura. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) dobila je 221.598 eura, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) 262.800 eura, Transparency International 291.490 eura, Institut alternativa 224.252 eura, NVO Roditelji 230.533 eura, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) 270.770 eura i NVO Green Home 242.040 eura.

Za program profesionalizacije medija crnogorski mediji i NVO dobili su od EU 1.102.354 eura za 2016. i 2017. godinu. Televizija Vijesti i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dobili su 124.500 eura, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore 80.925 eura, RadioTelevizija Crne Gore 107.331 euro i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Prva TV 97.420 eura.

U 2017. kroz isti program novac iz IPA fondova podijelili su Institut za medije Crne Gore, Slovenački institut mira i Mreža za etičko novinarstvo iz Britanije dobili su grant i to 124.955, MANS, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije i Mreža za razvoj novinarstva 124.950, dok su za zajednički projekat CIN, BIRN, Monitor dobili 97.250. Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zajedno sa portalom UL info i RTCG zaradio 111.879, a Agencija Mina i NVO 35 mm 115.147. Daily press Vijesti i Građanska alijansa dobili su za zajednički projekat 124.997 eura.

Izvor: Pobjeda

Komentariši